Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza różnych metod wytwarzania energii elektrycznej

Daniel Tomasz Waś

Abstract

Na wstępie pracy zostały omówione wszystkie źródła energii elektrycznej świata, z podziałem na paliwa kopalne, energię jądrową, wiatrową oraz inne. Ukazane są także zmiany historyczne, poczynając od roku 1971. Następnie pokazany jest całkowity bilans energii pierwotnej świata w latach 1971-2013 (na wszystkie cele, nie tylko związane z elektroenergetyką), także z podziałem na źródła: węgiel, ropa, gaz, energia jądrowa, wodna, biopaliwa i inne. Kolejno omówione są zmiany w zużyciu energii pierwotnej przez poszczególne regiony świata, a także prognozy produkcji energii elektrycznej do 2030r. We właściwej części pracy pokazane są cechy charakterystyczne, wady i zalety najbardziej powszechnie wykorzystywanych typów elektrowni, w kolejności: węglowych, jądrowych, gazowych, olejowych, wodnych, wiatrowych oraz słonecznych. Szczególny nacisk położony jest na takie kluczowe kwestie, jak: • Udział w bilansie energetycznym i rozłożenie danego typu elektrowni na świecie. • Prognozy rozwoju danej technologii. • Bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność i przewidywalność pracy elektrowni. • Zasoby paliwa. • Wpływ na środowisko. • Bezpieczeństwo dla ludzi. Oddzielny duży dział poświęcony jest zagadnieniu kosztów stosowania każdego rodzaju elektrowni. Przedstawionych zostało kilka różnych analiz dla różnych części świata. Pokazane są także zmiany szacowanych kosztów zależnie od okresu, kiedy była wykonywana analiza, co udowadnia, że koszty te mogą się bardzo zmieniać w czasie. Kolejnym zagadnieniem są te źródła energii elektrycznej, które obecnie nie są tak powszechnie stosowane, ale potencjalnie w dość odległej przyszłości mogą mieć duże znaczenie – szczególnie w czasie, gdy zasoby naturalne paliw kopalnych będą się już wyczerpywać. Na końcu znajduje się podsumowanie oraz wnioski płynące z całej pracy. Dla każdego z omawianych zagadnień (koszty, bezpieczeństwo dostaw paliwa, stabilność i elastyczność pracy, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo dla ludzi) omówione są najlepsze i najgorsze pod danym kątem rodzaje elektrowni. Po wyeliminowaniu tych, które posiadają jakąkolwiek wadę dyskwalifikującą, wymienione są typy elektrowni, jakie powinny być brane pod uwagę w warunkach polskich.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Daniel Tomasz Waś (WMEiL) Daniel Tomasz Waś Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Analiza różnych metod wytwarzania energii elektrycznej
Promotor
Roman Domański (WMEiL/ITC) Roman Domański Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
22-01-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3504
Recenzenci
Karolina Błogowska (WMEiL/ITC) Karolina Błogowska Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Roman Domański (WMEiL/ITC) Roman Domański Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
produkcja energii elektrycznej, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko, koszty
Słowa kluczowe w języku angielskim
electricity production, safety, influence on the environment, costs
Streszczenie w języku polskim
Na wstępie pracy zostały omówione wszystkie źródła energii elektrycznej świata, z podziałem na paliwa kopalne, energię jądrową, wiatrową oraz inne. Ukazane są także zmiany historyczne, poczynając od roku 1971. Następnie pokazany jest całkowity bilans energii pierwotnej świata w latach 1971-2013 (na wszystkie cele, nie tylko związane z elektroenergetyką), także z podziałem na źródła: węgiel, ropa, gaz, energia jądrowa, wodna, biopaliwa i inne. Kolejno omówione są zmiany w zużyciu energii pierwotnej przez poszczególne regiony świata, a także prognozy produkcji energii elektrycznej do 2030r. We właściwej części pracy pokazane są cechy charakterystyczne, wady i zalety najbardziej powszechnie wykorzystywanych typów elektrowni, w kolejności: węglowych, jądrowych, gazowych, olejowych, wodnych, wiatrowych oraz słonecznych. Szczególny nacisk położony jest na takie kluczowe kwestie, jak: • Udział w bilansie energetycznym i rozłożenie danego typu elektrowni na świecie. • Prognozy rozwoju danej technologii. • Bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność i przewidywalność pracy elektrowni. • Zasoby paliwa. • Wpływ na środowisko. • Bezpieczeństwo dla ludzi. Oddzielny duży dział poświęcony jest zagadnieniu kosztów stosowania każdego rodzaju elektrowni. Przedstawionych zostało kilka różnych analiz dla różnych części świata. Pokazane są także zmiany szacowanych kosztów zależnie od okresu, kiedy była wykonywana analiza, co udowadnia, że koszty te mogą się bardzo zmieniać w czasie. Kolejnym zagadnieniem są te źródła energii elektrycznej, które obecnie nie są tak powszechnie stosowane, ale potencjalnie w dość odległej przyszłości mogą mieć duże znaczenie – szczególnie w czasie, gdy zasoby naturalne paliw kopalnych będą się już wyczerpywać. Na końcu znajduje się podsumowanie oraz wnioski płynące z całej pracy. Dla każdego z omawianych zagadnień (koszty, bezpieczeństwo dostaw paliwa, stabilność i elastyczność pracy, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo dla ludzi) omówione są najlepsze i najgorsze pod danym kątem rodzaje elektrowni. Po wyeliminowaniu tych, które posiadają jakąkolwiek wadę dyskwalifikującą, wymienione są typy elektrowni, jakie powinny być brane pod uwagę w warunkach polskich.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca dyplomowa - Daniel Waś.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8747

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b53eeabc4134f3ab2752663059bda42/
URN
urn:pw-repo:WUT1b53eeabc4134f3ab2752663059bda42

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony