Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of electricity generation methods

Daniel Tomasz Waś

Abstract

Na wstępie pracy zostały omówione wszystkie źródła energii elektrycznej świata, z podziałem na paliwa kopalne, energię jądrową, wiatrową oraz inne. Ukazane są także zmiany historyczne, poczynając od roku 1971. Następnie pokazany jest całkowity bilans energii pierwotnej świata w latach 1971-2013 (na wszystkie cele, nie tylko związane z elektroenergetyką), także z podziałem na źródła: węgiel, ropa, gaz, energia jądrowa, wodna, biopaliwa i inne. Kolejno omówione są zmiany w zużyciu energii pierwotnej przez poszczególne regiony świata, a także prognozy produkcji energii elektrycznej do 2030r. We właściwej części pracy pokazane są cechy charakterystyczne, wady i zalety najbardziej powszechnie wykorzystywanych typów elektrowni, w kolejności: węglowych, jądrowych, gazowych, olejowych, wodnych, wiatrowych oraz słonecznych. Szczególny nacisk położony jest na takie kluczowe kwestie, jak: • Udział w bilansie energetycznym i rozłożenie danego typu elektrowni na świecie. • Prognozy rozwoju danej technologii. • Bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność i przewidywalność pracy elektrowni. • Zasoby paliwa. • Wpływ na środowisko. • Bezpieczeństwo dla ludzi. Oddzielny duży dział poświęcony jest zagadnieniu kosztów stosowania każdego rodzaju elektrowni. Przedstawionych zostało kilka różnych analiz dla różnych części świata. Pokazane są także zmiany szacowanych kosztów zależnie od okresu, kiedy była wykonywana analiza, co udowadnia, że koszty te mogą się bardzo zmieniać w czasie. Kolejnym zagadnieniem są te źródła energii elektrycznej, które obecnie nie są tak powszechnie stosowane, ale potencjalnie w dość odległej przyszłości mogą mieć duże znaczenie – szczególnie w czasie, gdy zasoby naturalne paliw kopalnych będą się już wyczerpywać. Na końcu znajduje się podsumowanie oraz wnioski płynące z całej pracy. Dla każdego z omawianych zagadnień (koszty, bezpieczeństwo dostaw paliwa, stabilność i elastyczność pracy, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo dla ludzi) omówione są najlepsze i najgorsze pod danym kątem rodzaje elektrowni. Po wyeliminowaniu tych, które posiadają jakąkolwiek wadę dyskwalifikującą, wymienione są typy elektrowni, jakie powinny być brane pod uwagę w warunkach polskich.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Tomasz Waś (FPAE) Daniel Tomasz Waś,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza różnych metod wytwarzania energii elektrycznej
Supervisor
Roman Domański (FPAE/IHE) Roman Domański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
MEL; PD-3504
Reviewers
Karolina Błogowska (FPAE/IHE) Karolina Błogowska,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Roman Domański (FPAE/IHE) Roman Domański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
produkcja energii elektrycznej, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko, koszty
Keywords in English
electricity production, safety, influence on the environment, costs
Abstract in Polish
Na wstępie pracy zostały omówione wszystkie źródła energii elektrycznej świata, z podziałem na paliwa kopalne, energię jądrową, wiatrową oraz inne. Ukazane są także zmiany historyczne, poczynając od roku 1971. Następnie pokazany jest całkowity bilans energii pierwotnej świata w latach 1971-2013 (na wszystkie cele, nie tylko związane z elektroenergetyką), także z podziałem na źródła: węgiel, ropa, gaz, energia jądrowa, wodna, biopaliwa i inne. Kolejno omówione są zmiany w zużyciu energii pierwotnej przez poszczególne regiony świata, a także prognozy produkcji energii elektrycznej do 2030r. We właściwej części pracy pokazane są cechy charakterystyczne, wady i zalety najbardziej powszechnie wykorzystywanych typów elektrowni, w kolejności: węglowych, jądrowych, gazowych, olejowych, wodnych, wiatrowych oraz słonecznych. Szczególny nacisk położony jest na takie kluczowe kwestie, jak: • Udział w bilansie energetycznym i rozłożenie danego typu elektrowni na świecie. • Prognozy rozwoju danej technologii. • Bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność i przewidywalność pracy elektrowni. • Zasoby paliwa. • Wpływ na środowisko. • Bezpieczeństwo dla ludzi. Oddzielny duży dział poświęcony jest zagadnieniu kosztów stosowania każdego rodzaju elektrowni. Przedstawionych zostało kilka różnych analiz dla różnych części świata. Pokazane są także zmiany szacowanych kosztów zależnie od okresu, kiedy była wykonywana analiza, co udowadnia, że koszty te mogą się bardzo zmieniać w czasie. Kolejnym zagadnieniem są te źródła energii elektrycznej, które obecnie nie są tak powszechnie stosowane, ale potencjalnie w dość odległej przyszłości mogą mieć duże znaczenie – szczególnie w czasie, gdy zasoby naturalne paliw kopalnych będą się już wyczerpywać. Na końcu znajduje się podsumowanie oraz wnioski płynące z całej pracy. Dla każdego z omawianych zagadnień (koszty, bezpieczeństwo dostaw paliwa, stabilność i elastyczność pracy, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo dla ludzi) omówione są najlepsze i najgorsze pod danym kątem rodzaje elektrowni. Po wyeliminowaniu tych, które posiadają jakąkolwiek wadę dyskwalifikującą, wymienione są typy elektrowni, jakie powinny być brane pod uwagę w warunkach polskich.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa - Daniel Waś.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8747

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b53eeabc4134f3ab2752663059bda42/
URN
urn:pw-repo:WUT1b53eeabc4134f3ab2752663059bda42

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page