Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

XNAT as a platform for automated processing of neuroimaging data

Justyn Jóźwiak

Abstract

The subject of this engineering thesis is configuration and deployment of platform to Institute of Medical and Nuclear Electronics that is capable of automated processing of medical neuroimaging data in DICOM format. The purpose is also to create a tutorial that covers defining automated processing of data and deployment of the whole platform.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyn Jóźwiak (FEIT) Justyn Jóźwiak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Platforma automatycznego przetwarzania danych neuroobrazowych XNAT
Supervisor
Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Bilski (FEIT/IRMT) Piotr Bilski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
XNAT, DICOM, NIFTI, przetwarzanie potokowe, medyczne dane neuroobrazowe, automatyczne przetwarzanie danych
Keywords in English
XNAT, DICOM, NIFTI, pipeline processing, medical neuroimaging data, automated data processing
Abstract in Polish
Tematem pracy jest zaprojektowanie systemu informatycznego służącego do automatycznego przetwarzania medycznych danych neuroobrazowych w formacie DICOM, z wykorzystaniem platformy XNAT, działającego w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej. W ramach pracy uruchomiono oraz skonfigurowano serwer, bazę danych i całą platformę na jednym z klastrów zakładowych. Następnie przystosowano XNAT'a do celów Zakładu, przetestowano działanie całej platformy oraz pipeline'ów, czyli automatycznych procesów przetwarzających medyczne dane DICOM zdefiniowanych w deskryptorach XML. Ostatnim etapem pracy było skonstruowanie szablonu XML pozwalającego na przekazanie sterowania pipeline'a do zewnętrznych skryptów. Niniejsza praca stanowi przede wszystkim poradnik tworzenia własnych zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych, ale również uzupełnienie oficjalnej dokumentacji XNAT'a w zakresie uruchamiania całej platformy.
File
  • File: 1
    justyn_jozwiak_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10011

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b532dfd17794542a968f173832113cc/
URN
urn:pw-repo:WUT1b532dfd17794542a968f173832113cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page