Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electronic banking in the banks’ offer on the example of Powszechna Kasa Oszczędności S.A., ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A

Piotr Cytacki

Abstract

Bachelor’s thesis presents the term of electronic banking, its types, tools and channels of distribution. The aim of bachelor’s thesis is to present electronic banking, its functionality, application and threats connected with it as well as to present its future. The first chapter is devoted to the issue of electronic banking, types and channels of distribution, but also its challenges. The second chapter contains information related to electronic banking tools as well as the risk and forms of coverages used in electronic banking. The third chapter presents an analysis of selected elekctronic banking services offered by three banks as well as summary and analysis of the results of the survey. Subsequently the future of electronic banking is presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Cytacki (CESS) Piotr Cytacki,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bankowość elektroniczna w ofercie banków na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., ING Banku Śląskiego S.A. oraz Alior Banku S.A
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bankowość elektroniczna, kanały komunikacji w bankowości elektronicznej, produkty bankowości elektronicznej
Keywords in English
electronic banking, communication channels in electronic banking, electronic banking products
Abstract in Polish
Praca przedstawia pojęcie bankowości elektronicznej, jej rodzaje, narzędzia i kanały dystrybucji. Celem pracy jest zaprezentowanie bankowości elektronicznej, jej funkcjonalności, zastosowań i zagrożeń z nią związanych oraz przedstawienie perspektywy jej rozwoju. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniu bankowości elektronicznej, rodzajom i kanałom dystrybucji, a także stawianym jej wyzwaniom. Rozdział drugi zawiera informacje związane z narzędziami bankowości elektronicznej oraz ryzykiem i formami zabezpieczeń stosowanych w bankowości elektronicznej. W trzecim rozdziale przedstawiono analizę przykładowych usług bankowości elektronicznej oferowanej przez trzy wybrane banki oraz podsumowano i przeanalizowano wyniki własnych badań ankietowych. Następnie przedstawiono przyszłość bankowości elektronicznej.
File
  • File: 1
    1124422.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30637

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b45a3a368a1431cb5232039b265397a/
URN
urn:pw-repo:WUT1b45a3a368a1431cb5232039b265397a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page