Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Prevention of alcoholism among youth in Poland

Aneta Wawer

Abstract

Problem of alcoholism occur not only among adults but also among youth. In my bachelor's thesis I particularly addressed a problem of alcoholism among youth in Poland. Purpose of my bachelor's thesis is picture, what consequences have repercussions drinking alcohol by teenagers and I want to show alcoholism scale. I divided my graduate work into three chapters. In opening chapter is terminology relevant to alcoholism, I showed alcoholism scale in second chapter. Third chapter is description of carry out survey by me which is relevant prevent alcoholism among youth. Survey demonstrate that drinking alcohol among teenagers is high.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aneta Wawer (FASS) Aneta Wawer,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zapobieganie alkoholizmowi wśród młodzieży w Polsce
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
uzależnienie, alkoholizm, alkohol, uzależniony, współuzależnienie
Keywords in English
habit, alcoholism, alcohol, addicted, codependency
Abstract in Polish
Problem alkoholizmu występuje nie tylko wśród dorosłych, lecz również wśród młodzieży. W mojej pracy w szczególności zajęłam się problemem alkoholizmu wśród młodzieży w Polsce. Celem mojej pracy jest ukazanie, jakie konsekwencje niesie za sobą spożywanie alkoholu przez młodzież oraz przedstawienie skali tego zjawiska. Pracę podzieliłam na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale znajduje się terminologia związana z alkoholizmem, w drugim rozdziale przedstawiłam skalę zjawiska alkoholizmu. Trzeci rozdział jest opisem wyników z przeprowadzonej przeze mnie ankiety dotyczącej zapobiegania alkoholizmowi wśród młodzieży. Badania wykazały, że spożycie alkoholu wśród osób niepełnoletnich jest wysokie.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_Aneta_Wawer.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34576

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b314ea8f58a43c3a902ec4955c34448/
URN
urn:pw-repo:WUT1b314ea8f58a43c3a902ec4955c34448

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page