Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza gospodarki wodnej i ściekowej w Legionowie

Aleksandra Monika Ziętkowska

Abstract

Przedmiotem pracy jest analiza i ocena gospodarki wodnej i ściekowej w mieście Legionowo, dokonana na podstawie materiałów udostępnionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy gospodarka wodna i ściekowa w mieście Legionowo gwarantuje ciągłą dostawę wody dla mieszkańców z zachowaniem wymagań dotyczących jej jakości oraz czy system kanalizacyjny gwarantuje właściwą ochronę środowiska zewnętrznego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Monika Ziętkowska (FEE) Aleksandra Monika Ziętkowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
gospodarka wodna i ściekowa w Legionowie
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Aleksandra Ziętkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11545

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1af3406ccf384e9fb7ce16b3670e4a64/
URN
urn:pw-repo:WUT1af3406ccf384e9fb7ce16b3670e4a64

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page