Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Employment of the Ukrainian workers in the county of Płońsk

Bartosz Kusy

Abstract

The thesis focuses on the appraisal of work and employment of Ukrainian workers in the county of Płońsk. The two first units concern the theoretical aspect. The first unit describes law and regulations concerning all foreginers staying in Poland. The second unit involves form of employment, contracts and insurance allowed by polish law apropos employing workers from the Ukraine and other foreginers. The third unit cosists of research devoted to apprisal of their work and employment in the county of Płońsk based on opinion of employers and employees taking part in survey and personal expierience concerning employing Ukrainian workers. Gathered information verifies that the number of workers from the Ukraine constantly increases. The need for employees from the east constantly increases. According to research demand for employees on the labour market in that county betters supply. The research pointed out that the presence of Ukrainian workers is essential for business in the county of Płońsk.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Bartosz Kusy (CESS) Bartosz Kusy,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Zatrudnianie pracowników Ukrainy w powiecie płońskim
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
praca, zatrudnienie, Ukraińcy
Keywords in English
work, employment, Ukrainians
Abstract in Polish
Praca skupia się na ocenie pracy i zatrudnienia pracowników z Ukrainy w powiecie płońskim. Dwa pierwsze rozdziały dotyczą aspektu teoretycznego. Pierwszy rozdział opisuje kolejno ustawy oraz rozporządzenia dotyczące wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce. Drugi rozdział dotyczy form zatrudnienia, umów oraz ubezpieczeń dopuszczanych przez polskie prawo w związku z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy oraz innych cudzoziemców. Rozdział trzeci zawiera badania dotyczące oceny pracy i zatrudnienia pracowników z Ukrainy w powiecie płońskim na podstawie opinii pracodawców i pracowników zawartych w ankiecie oraz własnych doświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy. Zebrane informacje powodują stwierdzenie, że liczba pracowników z Ukrainy stale wzrasta. Jednakowo stale zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników ze wschodu, gdzie według badań zapotrzebowanie na pracowników na rynku w tym powiecie przewyższa podaż. Badania pokazały, że obecność pracowników z Ukrainy jest niezbędna dla większości prowadzonych działalności w powiecie płońskim.
File
  • File: 1
    1124452.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30522

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1af116bca7d5441c92864fd680c37f1b/
URN
urn:pw-repo:WUT1af116bca7d5441c92864fd680c37f1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page