Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of universal interferometric setup for inspection of fiber facet

Sylwia Ślasa

Abstract

The aim of the thesis was to develop the concept of interferometric setup for inspection of the fiber facet. The first stage of work was to research about fiber’s structure, causes of power loss and industrial solutions of inspection of the fiber facet. Subsequently, the interferometry with amplitude division phenomenon was explained to the reader since Twyman-Green interferometer has been chosen. The methods of automatic analysis of fringe pattern images has been explained as well in order to choose the best method that suits the needs. On the grounds of gathered information the initial requirements for setup were established and the interferometric laboratory setup was built to make all necessary measurements. The crucial requirement for this setup was its portability, which led to minimalization of its dimensions and mass. During measurements the concept of the setup has changed several times and has led to final one that obtained the minimal dimensions fulfilling also the requirements of usage only the equipment available in didactic laboratory. After making measurements, obtained results were analysed in order to evaluate setup’s performance. After lots of attempts of achieving best results, for different setup variants described in this thesis, author succeed in achieving optimal results. On the grounds of these results, the information about checked connector’s geometry has been acquired. At this phase of work, the method of fringe pattern analysis has been chosen. On the grounds of measurements gathered in final laboratory setup the premises of final construction of prototype were established. During design of the prototype, it has been managed to reach even smaller dimensions than the dimensions obtained in laboratory. Additionally, there has been some new ideas stated, which could lead to enhance the result of laboratory measurements and extend the functionality of the setup
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Ślasa (FM) Sylwia Ślasa,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie uniwersalnego interferencyjnego stanowiska do inspekcji czoła światłowodowego
Supervisor
Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Leszek Wawrzyniuk (FM/IMPh) Leszek Wawrzyniuk,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
interferometria, interferometr Twymana-Greena, złącze światłowodowe, czoło światłowodu
Keywords in English
interferometry, Twyman-Green interferometer, optical fiber connector, optical fiber facet/end-face
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie koncepcji interferencyjnego stanowiska do inspekcji czoła światłowodu. Pierwszym etapem pracy było przyjrzenie się budowie złącza światłowodowego, przyczynom strat mocy w złączach światłowodowych oraz przemysłowym rozwiązaniom do badania czoła światłowodowego. Następnie czytelnikowi zostało przybliżone zjawisko interferencji z wiązką odniesienia jako, że założono pracę w układzie interferometru Twymana-Greena. Również zapoznano się bliżej z metodami automatycznej analizy obrazów prążkowych w celu doboru metody najlepiej odpowiadającej potrzebom. Na podstawie zebranych wiadomości zostały utworzone założenia wstępne i podjęto próbę złożenia układu laboratoryjnego do wykonania pomiarów. Ważnym założeniem dotyczącym układu był fakt, że jest to układ przenośny, co zrodziło wymaganie minimalizacji masy i gabarytów. W czasie pomiarów koncepcja układu zmieniała się kilkukrotnie i w ostateczności doprowadziła do uzyskania możliwie najmniejszych wymiarów układu przy dodatkowym ograniczeniu stosowania elementów będących na wyposażeniu laboratorium. Następnie po zebraniu wyników poddano je analizie w celu oceny działania układu. Po wielu próbach osiągnięcia najlepszych wyników udało się otrzymać optymalne wyniki na podstawie, których można było uzyskać informację na temat badanej geometrii złącza. Na tym etapie pracy udało się również definitywnie wybrać metodę analizy obrazów prążkowych oraz opracować metodykę pomiaru. Na podstawie pomiarów zebranych w ostatecznym układzie laboratoryjnym zostały sformułowane założenia do finalnej konstrukcji prototypu. W czasie tworzenia koncepcji prototypu udało się uzyskać jeszcze mniejsze wymiary układu od uzyskanych w laboratorium, a także narodziło się kilka pomysłów, które mogłyby polepszyć wyniki pomiarów oraz rozszerzyć zakładaną funkcjonalność układu. Udało się uzyskać wymiary prototypu nie tylko mniejsze od układu laboratoryjnego, ale również od dotychczas stosowanych układów przemysłowych.
File
  • File: 1
    278291_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31441

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1ad8a7f2186a4868a60d1c8b0a82866d/
URN
urn:pw-repo:WUT1ad8a7f2186a4868a60d1c8b0a82866d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page