Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Efficient SMTP Protocol Filter

Katarzyna Ciechańska

Abstract

This master thesis covers the concept of efficient electronic mail filtering toni, working as an 5MW (Simple Mail Transfer Protocol) protocol proxy. The dissertation contains description of SMTP protocol. MIIvIE (Multipurpose internet Message Extensions) extension was presented in detail. The chapter about e-mail message structure is one of the most important parts of the paper. Next the thesis investigates ways of controlling message content It presents commonly used methods of content filtering and an overview of popular content filtering tools. Vital part of this work is a filtering application framework, which enables checking validity of messages acording to norms and standards. Iťs main functionality is to classify messages into groups of correct, harmful and unwanted messages. The efficient and stable parser is the key module of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Ciechańska (FEIT/ICS) Katarzyna Ciechańska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wydajny filtr SMTP
Supervisor
Grzegorz J. Blinowski (FEIT/ICS) Grzegorz J. Blinowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001025
Keywords in Polish
e-mail, content security, SMTP, MiME, filtracja wiadomości, badanie zawartości, poczta elektroniczna, RFC, MTA, serwer pocztowy
Keywords in English
e-mail, content security, SMTP, MiME, message filtering, content flltering, electronic mail, RFC, MTA, mail server
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie projektu wydajnego narzędzia do filtrowania poczty elektronicznej, działającego jako aplikacyjne proxy SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol). W pracy zawarto opis działania protokołu SMTĘ ze szczególnym uwzględnieniem standardu MIME (ang. Multipurpose internet Message Extensions). Ważną jej częścią jest rozdział poświęcony omówieniu struktury wiadomości e-maiL Przedstawiono koncepcję kontroli zawartości przesyłek elektronicznych oraz zaprezentowano stosowane obecnie metody takiej kontroli. Dokonano przeglądu dostępnego na rynku oprogramowania, realizującego funkcję content security. Integralną częścią pracy jest szkieletowy system filtrujący. Aplikacja umożhiwia sprawdzenie wiadomości pod kâtem zgodności z obowiązującymi standardami oraz klasyfikację do grupy przesyłek poprawnych, szkodliwych lub niepożądanych. Kluczowym modułem programu jest wydajny i stabilny parser wiadomości.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1aa1904c93cc4ecd9ac883ee176df380/
URN
urn:pw-repo:WUT1aa1904c93cc4ecd9ac883ee176df380

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page