Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Design of the reinforced concrete water tank

Justyna Duranowska

Abstract

Reinforced concrete tank was designed The location of it was chosen in Warsaw. In the first part there are some information about types of RC water tanks. The next part is about technical description of designed RC water tank . The third part is about calculations two methods : displacement method and replacement frame method Autocad 2018 was used . The moments calculation was done in Robot Autodesk 2019.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Justyna Duranowska (WIL) Justyna Duranowska Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Zbiornik żelbetowy na wodę
Promotor
Grzegorz Michał Dzierżanowski (WIL/IIB) Grzegorz Michał Dzierżanowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
48
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5233
Recenzenci
Grzegorz Michał Dzierżanowski (WIL/IIB) Grzegorz Michał Dzierżanowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Piotr Knyziak (WIL/IIB) Piotr Knyziak Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
zbiornik na wodę, obliczenia statyczne, przebicie, pęknięcia
Słowa kluczowe w języku angielskim
water tank, static calculation, punching, cracks
Streszczenie w języku polskim
Zaprojektowano zbiornik żelbetowy. Lokalizacja została wybrana w Warszawie. W pierwszej części znajdują się informacje na temat typów zbiorników na wodę RC. Kolejna część dotyczy opisu technicznego projektowanego zbiornika na wodę. Trzecia część dotyczy obliczeń. Zostały użyte dwie metody dwóch: metody przemieszczenia i metody ramki zastępczej Wykorzystano Autocad 2018 do zrobienia rysunków. Obliczenia momentów wykonano w programie Robot Autodesk 2019 i ręcznie według metody przemieszczeń
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca-inzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30014

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1a49d721ef9c4b519f120df7267ca3a2/
URN
urn:pw-repo:WUT1a49d721ef9c4b519f120df7267ca3a2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony