Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the reinforced concrete water tank

Justyna Duranowska

Abstract

Reinforced concrete tank was designed The location of it was chosen in Warsaw. In the first part there are some information about types of RC water tanks. The next part is about technical description of designed RC water tank . The third part is about calculations two methods : displacement method and replacement frame method Autocad 2018 was used . The moments calculation was done in Robot Autodesk 2019.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Duranowska (FCE) Justyna Duranowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Zbiornik żelbetowy na wodę
Supervisor
Grzegorz Michał Dzierżanowski (FCE/ICE) Grzegorz Michał Dzierżanowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
48
Internal identifier
DIL-5233
Reviewers
Grzegorz Michał Dzierżanowski (FCE/ICE) Grzegorz Michał Dzierżanowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zbiornik na wodę, obliczenia statyczne, przebicie, pęknięcia
Keywords in English
water tank, static calculation, punching, cracks
Abstract in Polish
Zaprojektowano zbiornik żelbetowy. Lokalizacja została wybrana w Warszawie. W pierwszej części znajdują się informacje na temat typów zbiorników na wodę RC. Kolejna część dotyczy opisu technicznego projektowanego zbiornika na wodę. Trzecia część dotyczy obliczeń. Zostały użyte dwie metody dwóch: metody przemieszczenia i metody ramki zastępczej Wykorzystano Autocad 2018 do zrobienia rysunków. Obliczenia momentów wykonano w programie Robot Autodesk 2019 i ręcznie według metody przemieszczeń
File
  • File: 1
    praca-inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30014

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1a49d721ef9c4b519f120df7267ca3a2/
URN
urn:pw-repo:WUT1a49d721ef9c4b519f120df7267ca3a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page