Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the selected elements of the reinforced concrete structure building for diagnostic station for vehicles

Katarzyna Paczos

Abstract

Based on the literature, the most important information about reinforced concrete halls and multi-directional reinforced slabs was given, which allowed to bring closer the issues that were elaborated in the further part of the study. As part of the diploma thesis, selected elements of the reinforced concrete structure of the building with a partially hall-like and partly traditional layout were dimensioned. In the computational part, a ceiling above the ground floor, stairs, beams, a wall, a column and a base foot were designed. Loads have been collected for each element. The ceiling slab was modeled in engineering calculations: Autodesk Robot Structural Analysis and ABC Płyta. On the basis of static calculations, required reinforcement and theoretical reinforcement were determined. Special attention was paid to the fact that both models would best suit each other. This allowed to compile the results of the analysis. In addition, manual calculations were carried out. Static calculations of the stairs were carried out manually. For the obtained results, the necessary number of reinforcing bars in individual parts of the structure was determined due to bending. In the case of beams, the reinforcement was dimensioned due to ultimate and serviceability limit states. As vertical elements there were designed: the wall and the most stressed pole. In both cases the condition of slenderness was checked. Antispasmodic reinforcement and bearing capacity were determined for the wall. The second order effects were taken into account when calculating the load capacity of the column. The amount of reinforcement was determined due to bending in the foundation footing and it was checked whether the foundation foot would be pierced through by the pole standing on it. Dimensional drawings have been prepared for dimensioned elements to allow to construct them on the construction site. The drawings show steel lists with a distinction according to the diameter of the bars and the shape of the reinforcement. The work ends with a summary with a comparison of the results of the calculations carried out in programs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Paczos (FCE) Katarzyna Paczos,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów żelbetowej konstrukcji budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych
Supervisor
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
75+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5321
Reviewers
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja, żelbet, zbrojenie, nośność, strop, słup, belka, schody, stopa fundamentowa, ściana
Keywords in English
structure, reinforced concrete, reinforcement, bearing capacity, slab, column, beam, stairs, foundation footing, wall
Abstract in Polish
Na podstawie literatury podano najważniejsze informacje dotyczące hal żelbetowych oraz stropów wielokierunkowo zbrojonych, co pozwoliło przybliżyć zagadnienia, którymi zajęto się w dalszej części opracowania. W ramach pracy dyplomowej zwymiarowano wybrane elementy żelbetowej konstrukcji budynku o układzie częściowo halowym, częściowo tradycyjnym. W części obliczeniowej zaprojektowano strop nad parterem, schody, belki, ścianę, słup oraz stopę fundamentową. Dla każdego elementu zostały zebrane działające na niego obciążenia. Płyta stropowa została zamodelowana w programach do obliczeń inżynierskich: Autodesk Robot Structural Analysis i ABC Płyta. Na podstawie obliczeń statycznych określono zbrojenie wymagane oraz zbrojenie teoretyczne. Zwrócono szczególną uwagę na to, by oba modele jak najlepiej sobie odpowiadały. Pozwoliło to na zestawienie wyników analizy. Dodatkowo przeprowadzono kontrolne obliczenia ręczne. Obliczenia statyczne schodów zostały przeprowadzone ręcznie. Dla uzyskanych wyników wyznaczono potrzebną ilość prętów zbrojeniowych w poszczególnych częściach konstrukcji ze względu na zginanie. W przypadku belek zbrojenie zostało zwymiarowane ze względu na stany graniczne nośności i użytkowalności. Jako elementy pionowe zaprojektowano: ścianę oraz najbardziej wytężony słup. W obu przypadkach sprawdzono warunek smukłości. Dla ściany wyznaczono zbrojenie przeciwskurczowe oraz nośność. Przy obliczaniu nośności słupa uwzględniono efekty drugiego rzędu. Wyznaczono ilość zbrojenia ze względu na zginanie w stopie fundamentowej i sprawdzono, czy nie dojdzie do przebicia stopy fundamentowej przez stojący na niej słup. Dla zwymiarowanych elementów przygotowano rysunki pozwalające na wykonanie konstrukcji na placu budowy. Na rysunkach przedstawiono wykazy stali z rozróżnieniem wg średnic prętów oraz kształtu zbrojenia. Pracę kończy podsumowanie z porównaniem wyników obliczeń przeprowadzonych w programach.
File
  • File: 1
    Praca_inż.-Paczos-Katarzyna-257933.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32154

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1a23df5a0e71414391701c3d2151b122/
URN
urn:pw-repo:WUT1a23df5a0e71414391701c3d2151b122

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page