Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Secure remote access to the resources system in the BYOD model

Mariusz Dobek

Abstract

The subject of this work is the project of a client-server architecture system based on the BYOD model. The point of this is a protection of sensitive data downloaded from server on mobile devices with Android operation system. It contains an overview of existing BYOD systems with reference to the security policy concept. It describes also the cryptographic techniques which represents the basis of secure applications. To realise its aim, this system uses existing solutions and good practices of security engineering field like PKI infrastructure, TLS tunnels or hash based passwords storing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Dobek (FEIT) Mariusz Dobek,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System bezpiecznego zdalnego dostępu do zasobów w modelu BYOD
Supervisor
Zbigniew Kotulski (FEIT) Zbigniew Kotulski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Kotulski (FEIT) Zbigniew Kotulski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
BYOD, zdalny dostęp, zasoby firmowe, bezpieczeństwo
Keywords in English
BYOD, remote access, company resources, security
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt systemu opartego na modelu BYOD o architekturze klient-serwer. Jego zadaniem jest ochrona pobranych z serwera, poufnych zasobów na urządzeniach mobilnych pracujących z systemem operacyjnym Android. W ramach pracy dokonano przeglądu istniejących systemów BYOD w odniesieniu do pojęcia polityki bezpieczeństwa. Omówione zostały również techniki kryptograficzne stanowiące podstawę działania bezpiecznych aplikacji. Do zrealizowania zadania system wykorzystuje istniejące rozwiązania oraz dobre praktyki z dziedziny inżynierii zabezpieczeń, takich jak m.in. infrastruktura PKI, tunele TLS oraz przechowywanie haseł w postaci wyliczonych skrótów.
File
  • File: 1
    246146_Mariusz_Dobek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9800

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1a09c78dd5d340cda52790830fd39831/
URN
urn:pw-repo:WUT1a09c78dd5d340cda52790830fd39831

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page