Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer aided generation on the example of the selected element

Dominika Gasik

Abstract

The subject of my work is "Computer aided manufacturing based on the selected element". The work concerns the approximation of the machining in my case of milling at a numerically controlled milling machine, the most important cutting parameters, surplus allowance, cooling selected according to the material of the tool being machined and the machining speed. Through my work, I want to introduce CAx computer aided technology, in particular to show the usefulness of CAD systems to create a 2D or 3D technical design and later a CAM system to program the element's machining path in a virtual way to preclude all errors and possible collisions of tools before the actual machining, mountings and machines. CAD / CAM systems enable the selection of appropriate tools and cutting parameters according to the material to be machined and the machine tool. Thanks to CAx systems, you can combine different stages of machining without additional errors, in this way you can perform the process involving fewer employees (specialists). The use of CAD / CAM systems in the enterprise increases the efficiency of work and, consequently, improves its conditions and increases the accuracy of components. The element that will be processed by me is the Lego Duplo block made of Pa6 aluminum alloy. The 3D model as well as the machining process itself was made using the Creo Parametric 5.0 program. Next, a code (G-Code) was generated for the HASS numerically controlled machine tool. In addition, technological documentation has been developed in the form of technological cards, instruction cards along with an attached executive drawing. As part of the element's performance evaluation, the surface roughness was measured on the Taylor Hobson scanning profilometer, so you can determine the errors that occurred during machining and eliminate them during the next machining of the element.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Gasik (FPE) Dominika Gasik,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Komputerowe wspomaganie wytwarzania na przykładzie wybranego elementu
Supervisor
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
komputerowe wspomaganie wytwarzania, obróbka ubytkowa, obrabiarka, sterowanie numeryczne, sterowanie komputerowe, chropowatość powierzchni, frezarka, systemy CAD/CAM
Keywords in English
computer aided manufacturing, waste machining, machine tool, numerical control, computer control, surface roughness, milling machine, CAD / CAM systems.
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest „Komputerowe wspomaganie wytwarzania na podstawie wybranego elementu”. Praca dotyczy przybliżenia obróbki ubytkowej w moim wypadku frezowania na frezarce sterowanej numerycznie, najważniejszych parametrów skrawania, naddatków na obróbkę ubytkową, chłodzenia dobranego odpowiednio do materiału obrabianego narzędzi oraz prędkości obróbki. Poprzez moją pracę chcę przybliżyć technologię wspomagania komputerowego CAx w szczególności ukazać przydatność systemów CAD do tworzenia projektu oraz rysunku technicznego 2D lub 3D a później systemu CAM do zaprogramowania ścieżki obróbkowej elementu w sposób wirtualny by przed rzeczywistą obróbką można było wykluczyć wszystkie błędy i możliwe kolizje narzędzi, mocowania oraz maszyny. Systemy CAD/CAM umożliwiają dobór odpowiednich narzędzi i parametrów skrawania odpowiednio do materiału obrabianego i obrabiarki. Dzięki systemom CAx można połączyć różne etapy obróbki bez dodatkowych błędów w ten sposób można wykonywać obróbkę angażując mniejszą liczbę pracowników (specjalistów). Zastosowanie systemów CAD/CAM w przedsiębiorstwie zwiększa efektywność pracy a co za tym idzie polepsza jej warunki jak i zwiększa dokładność wykonywanych elementów. Element który będzie przeze mnie obrabiany jest to model klocka Lego Duplo wykonany ze stopu aluminium Pa6. Model 3D jak i sam proces obróbki został wykonany przy pomocy programu Creo Parametric 5.0. Następnie wygenerowany został kod (G- Code) na obrabiarkę sterowaną numerycznie firmy HASS. Dodatkowo została opracowana dokumentacja technologiczna w formie kart technologicznych, kart instrukcyjnych wraz z dołączonym rysunkiem wykonawczym. W ramach oceny wykonania elementu została zmierzona chropowatość powierzchni na profilometrze skaningowym firmy Taylor Hobson dzięki czemu można określić błędy powstałe podczas obróbki i wyeliminować je przy następnej obróbce elementu.
File
  • File: 1
    1111326.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34001

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT19fb9ba7203643839df41ad419b1d8d1/
URN
urn:pw-repo:WUT19fb9ba7203643839df41ad419b1d8d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page