Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of authorized paint and body repair shop selected cars brand

Kamil Gościcki

Abstract

The work was presented project of BMW authorized paint and body repair shop. During this project is omitted economic factors, and focused on the technical side of the issue, taking into account only the cost of equipment, building and land purchase. The work consists five chapters. First chapter present the authorization requirements of the manufacturer. Describes the set by manufacturer standards in relation to the paint and body repair shop. The following parts shows the BMW requirements for body repair shop. The second chapter of the work concerned in the analysis of the construction of the workshop in the chosen area. This section presents the place to build paint and body repair shop. The location is city of Nowy Dwór Mazowiecki in Masovian Province. In the third chapter presents selected characterization of paint and body repair process. Describe all possible paint and body repair would be too hard, and therefore selected a few examples and describes some of the activities associated with them. In the fourth chapter, we are made technological calculations for the proposed facility. Calculated effort of the repair, on the basis of which calculated, for example, workshop area and number of employees. In the fifth chapter, chosen the necessary technological equipment. Focused on the technical specifications and requirements of the manufacturers. The final element of the work are conclusions and summary of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Gościcki (FT) Kamil Gościcki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt autoryzowanego zakładu napraw blacharsko - lakierniczych samochodów wybranej marki
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
naprawa, wymiana, warsztat, karoseria, autoryzacja
Keywords in English
repair, replacement, workshop, bodyshell, authorization
Abstract in Polish
W pracy przedstawiony został projekt autoryzowanego zakładu napraw blacharsko - lakierniczych samochodów marki BMW. Podczas wykonywania tej pracy pominięto czynniki ekonomiczne, a ograniczono się do strony technicznej zagadnienia, uwzględniając jedynie koszt wyposażenia, budowy budynku i zakupu działki. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono wymagania autoryzacyjne producenta. Opisano stawiane przez producenta standardy w odniesieniu do zakładu napraw blacharsko - lakierniczego. W dalszej części przedstawiono wymagania dotyczące naprawy nadwozi marki BMW. Drugi rozdział pracy dotyczył analizy potrzeby budowy zakładu napraw w wybranym rejonie. W tym rozdziale zaprezentowano miejsce, w jakim ma powstać warsztat. Lokalizacja warsztatu to powiat nowodworski województwa mazowieckiego. W trzecim rozdziale przedstawiona została wstępna charakterystyka procesu technologicznego wybranych napraw blacharsko - lakierniczych. Opisanie wszystkich możliwych napraw blacharsko - lakierniczych byłoby zbyt pracochłonne, dlatego wybrano kilka przykładowych i opisano wybrane czynności z nimi związane. W czwartym rozdziale pracy wykonane zostały obliczenia technologiczne dla projektowanego obiektu. Obliczono pracochłonność napraw i obsług zakładu, na podstawie której dokonano dalszych obliczeń, które dotyczyły między innymi powierzchni obiektu oraz liczby pracowników wymaganych do realizacji zadań i funkcji całego zakładu. W piątym rozdziale pracy dobrano niezbędne wyposażenie technologiczne. Brano pod uwagę specyfikację techniczną oraz wymagania autoryzacyjne producenta. Końcowym elementem pracy są wnioski oraz podsumowanie wykonanego projektu.
File
  • File: 1
    Kamil_Goscicki_Praca_Inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12371

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT197c71c8c42c45d6a8121ccd0e1e3543/
URN
urn:pw-repo:WUT197c71c8c42c45d6a8121ccd0e1e3543

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page