Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multifunctional building with graduation tower

Agnieszka Maria Krudowska

Abstract

The subject of Bachelor of Architecture final project is the multifunctional education and recreation building located in the village Klaudyn near Warsaw, Poland, supporting grid of touristic venture of Kampinoski National Park, as well as activating local community. Basic idea of the project is creation of the democratic space, which can connect different age and social groups. Graduation tower in an object which produces unique atmosphere and experience, propitious for relax and contemplation. That kind of building influences surroundings in micro- and macro scale. Thanks to wider agenda of the building visitors can benefit from diverse range of activities (such as spa, swimming pool, restaurant, hotel rooms). In the building occur different blocks of functions such as hotel part, restaurant and bar part, lecture stage, administrative offices and recreation part with pool. Graduation tower was build in the south part of the location. The building finds itself in rare location - is surrounded by a sand dune, covered with pine tree forest. Building is protected by trees from three sides and provides possibility of admiration of this marvelous nature wonder. Intersection of two solids creates modest form. Diagonal line of main hall, which guides visitors to footbridge, points at dune. Form of building was merges with appearance of wooden frames around the building. Frames responds to historical usage of wood in graduation tower structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Maria Krudowska (FA) Agnieszka Maria Krudowska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Obiekt rekreacyjno-edukacyjny z tężniami solankowymi
Supervisor
Piotr Grodecki (FA/DCAIDIF) Piotr Grodecki,, Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001436/L
Reviewers
Piotr Grodecki (FA/DCAIDIF) Piotr Grodecki,, Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)Faculty of Architecture (FA) Stanisław Karłowski (FA/DRAOLA) Stanisław Karłowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
tężnia, spa, relaks, rekreacja, hotel, restauracja, basen, klaudyn, warszawa
Keywords in English
tężnia, spa, relaks, rekreacja, hotel, restauracja, basen, klaudyn, warszawa
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania projektu dyplomowego jest wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-edukacyjny, zlokalizowany we wsi Klaudyn pod Warszawą, wspierający siatkę ognisk turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego, ale też aktywizujący lokalną społeczność. Podstawą idei projektowej jest wytworzenie demokratycznej przestrzeni, która może połączyć różne grupy wiekowe i społeczne użytkowników. Tężnia to obiekt o unikalnej atmosferze, sprzyjającej kontemplacji, relaksowi i odpoczynkowi. Taki obiekt wpływa na otoczenie w mikro- i makroskali. Dzięki rozwinięciu programu o część restauracyjną i SPA otrzymujemy jeszcze szerszy wachlarz aktywności dla różnych zwiedzających. Obiekt znalazł się w niezwykłej lokalizacji - otacza go utrwalona lasem sosnowym wydma. Obiekt chroniony jest drzewami od trzech stron i zapewnia możliwość podziwiania niesamowitej struktury przyrodniczej. Dwie podłużne, przecięte bryły tworzą oszczędną formę. Przekątna linia hallu głównego, prowadzącego na kładkę widokową, wysuwa się w kierunku wydmy. Bryła budynku została uspójniona drewnianymi ramami, mającymi korespondować z materiałami tradycyjnie wykorzystywanymi przy budowie tężni. W budynku pojawiają się różne bloki funkcjonalne, mieszczące różnorodny program służący rekreacji i odpoczynkowi, takie jak część hotelowa, restauracyjno-barowa, rekreacyjna z basenem czy administracyjna. Tężnia zlokalizowana została przy południowej granicy działki. Stanowi integralną część budynku, została do niego przestrzennie włączona. W strefie tężni znajduje się punkt informacyjny Kampinoskiego Parku Narodowego.
File
  • File: 1
    255877_opis_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10987

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT196d49dfb72640268bae6be390a182e9/
URN
urn:pw-repo:WUT196d49dfb72640268bae6be390a182e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page