Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The choice of the transport option for the chosen relation taking into account the specificity of the cargoes

Paweł Janusz Zaręba

Abstract

Abstract The main purpose of the engineering thesis: " The choice of the transport option for the chosen relation taking into account the specificity of the cargoes” is the best solution suggestion for the given transport task, which is the transport of the forklifts from the factory located in Sweden to the representative in Poland. The thesis consists of four parts. The first one is characterized by known transport technologies, the types of loads and the available fleet. The second part defines the transport task: the transported cargo description, specified transport relation and selected transport fleet. In the third stage, the characterization of the transport options is followed by the calculation of transport times and costs. In the last part, the analysis of the obtained results has been conducted and compared with the transport options in terms of cost and time of transportation. The choice of the better transport option, analysed in terms of time and cost efficiency, is the result of this thesis. It is also pointing, what kind of additional study can be conducted for the examined options in the future and what advantages from such a type of analysis are.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Janusz Zaręba (FT) Paweł Janusz Zaręba,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wybór wariantu przewozu dla wybranej relacji z uwzględnieniem specyfiki ładunków
Supervisor
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
technologia przewozu, specyfika ładunku, zadanie przewozowe, czas przewozu, koszt przewozu
Keywords in English
transport technology, specificity of the cargo, transit task, transport time, transport cost
Abstract in Polish
Streszczenie Głównym celem pracy dyplomowej inżynierskiej pt. „Wybór wariantu przewozu dla wybranej relacji z uwzględnieniem specyfiki ładunków” było zaproponowanie najlepszego rozwiązania dla zadanego zadania przewozowego, jakim był transport wózków widłowych z fabryki położonej w Szwecji od przedstawiciela w Polsce. Praca składa się z czterech części. W pierwszej scharakteryzowano znane technologie przewozowe, a także rodzaje ładunków oraz dostępny tabor samochodowy. Druga część pracy definiuje zadanie przewozowe. Następuje charakterystyka transportowanego ładunku, określona zostaje relacja przewozu, a także dobierany jest tabor przewozowy. W trzecim etapie pracy, po scharakteryzowaniu wariantów przewozu, zostają dokonane obliczenia czasów transportowych oraz kosztów. Ostania część sprowadza się do analizy otrzymanych wyników oraz porównaniu między sobą wariantów przewozowych pod względem kosztów i czasów przewozu. Rezultatem niniejszej pracy jest wybór lepszego wariantu przewozu z tych poddanych analizie zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym. Praca wskazuje również, jakiego rodzaju dodatkowej analizie można by było poddać badane warianty w przyszłości, oraz jakie są korzyści z takiego rodzaju badania.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Paweł Janusz Zaręba.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12016

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT196252eeb79744d8ac3756a4343c4fde/
URN
urn:pw-repo:WUT196252eeb79744d8ac3756a4343c4fde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page