Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

System informacji o czasie oczekiwania w autostradowych punktach poboru opłat

Mateusz Kozłowski

Abstract

In this diploma thesis was made an application model that aims to inform users of toll roads about a time what they have to spend while they wait in line for the toll collection point. The first chapter describes and compares methods of toll collection in road traffic. The next part focuses on systems for charging in Poland, specifically on the viaTOLL electronic system. There were presented the method of operation, the infrastructure of this system and the devices necessary for correct functioning. The next chapter describes the Mass Service Sys-tems and shows how they relate to the toll collection points. The last chapter concerns the project of a mobile application whose main purpose is to inform the user about the waiting time at the toll collection point. There have been proposed technical solutions, on the basis of which the application is to collect data necessary for operation. Also there were presented an additional options available in the application, such as map preview, vision from the camera located at the toll collection point or a view of the latest traffic information. The work was crowned with the ending, which also contains ideas for the further development of the appli-cation.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Kozłowski (WT) Mateusz Kozłowski Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
System informacji o czasie oczekiwania w autostradowych punktach poboru opłat
Promotor
Mariusz Rychlicki (WT/ZTT) Mariusz Rychlicki Zakład Telekomunikacji w Transporcie (WT/ZTT)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Telekomunikacji w Transporcie (WT/ZTT)
Kierunek / specjalność studiów
Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
03-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Mariusz Rychlicki (WT/ZTT) Mariusz Rychlicki Zakład Telekomunikacji w Transporcie (WT/ZTT)Wydział Transportu (WT) Anna Stelmach (WT/ZITL) Anna Stelmach Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego (WT/ZITL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
systemy poboru opłat, transport drogowy, viaTOLL, telematyka, aplikacja, teoria kolejek
Słowa kluczowe w języku angielskim
toll collection systems, road transport, viaTOLL, telematics, application, queue theory
Streszczenie w języku polskim
W niniejszej pracy dyplomowej wykonano projekt aplikacji, która ma na celu informowanie użytkowników płatnych dróg o czasie jaki muszą poświęcić na oczekiwanie w kolejce do punktu poboru opłat. W pierwszym rozdziale opisano i porównano metody poboru opłat wy-stępujące w ruchu drogowym. W następnym punkcie pracy skupiono się na systemach po-boru opłat jakie występują w Polsce a konkretnie na elektronicznym systemie viaTOLL. Przedstawiona została metoda działania, infrastrukturę tego systemu oraz urządzenia nie-zbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. W kolejnym rozdziale opisano Systemy Ma-sowej Obsługi oraz zaprezentowano jaki one mają związek z punktami poboru opłat. Ostatni rozdział dotyczy projektu aplikacji mobilnej, której głównym celem jest poinformowanie użyt-kownika o czasie oczekiwania w punkcie poboru opłat. Zaproponowane zostały rozwiązania techniczne, na których podstawie aplikacja ma pobierać dane niezbędne do działania. Przedstawiono dodatkowe opcje dostępne w aplikacji takie jak podgląd mapy, wizja z kamery umieszczonej w punkcie poboru opłat czy też widok najnowszych informacji o ruchu drogo-wym. Praca została zwieńczona zakończeniem, które zawiera również kierunki na dalszy rozwój aplikacji.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 20239

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT192bc71d55174645a61dcb1ff3f789d1/
  URN
  urn:pw-repo:WUT192bc71d55174645a61dcb1ff3f789d1

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek