Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating Secure .NET Applications

Paweł Huryn

Abstract

The aim of this work is to present selected mechanisms connected with .NET security. Author focuses on the security of web services created with Windows Conmiunication Foundation technology and data security in SQL Server. Author presents system which allows users to define and execute dynamic queries.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Huryn (FEIT/ICS) Paweł Huryn,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Pisanie bezpiecznych aplikacji .NET
Supervisor
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001129
Keywords in Polish
WCF, Windows Communication Foundation, .NET, bezpieczeństwo, SQL Server, wyszukiwanie
Keywords in English
WCF, Windows Communication Foundation, .NET, security, SQL Server, search
Abstract in Polish
Tematem pracy jest przedstawienie wybranych mechanizmów zwizanycb z bezpieczeństwem aplikacji .NET. Uwaga autora skupia się na bezpieczeństwie usług sieciowych tworzonych w oparciu o technologię Windows Communication Foundation oraz bezpieczeństwie danych w SQL Server. Przy okazji tworzenia pracy stworzony został system umożliwiający zadawanie dynamicznych zapytań dotyczących katalogowanych obiektów.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1922f4ca05f14e60951eb43e8db1f06f/
URN
urn:pw-repo:WUT1922f4ca05f14e60951eb43e8db1f06f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page