Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of new technologies in the banking sector

Marta Zwolińska

Abstract

This thesis is about the impact of new technologies on the banking sector. The purpose of the paper is to prove the significant role of innovative solutions in banks. The author describes the basics of the banking sector as well as issues occurring in it. The text also contains information about terms connected with the new technologies’ market. Moreover, examples of practical implementations of innovative solutions are specified. The ending of this thesis presents benefits and threats resulting from the implementation of new technologies in the banking sector.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Zwolińska (FASS) Marta Zwolińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola nowych technologii w sektorze bankowym
Supervisor
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
nowe technologie, sektor bankowy, innowacje, bank, nowoczesne usługi, postęp technologiczny, rozwój, implementacja
Keywords in English
new technologies, banking sector, innovations, bank, modern services, technological progress, development, implementation
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa opisuje wpływ nowych technologii na sektor bankowy. Celem pracy o charakterze opisowym jest wykazanie znaczącej roli innowacyjnych rozwiązań w bankowości. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia związane z sektorem bankowym oraz jego działanie. Scharakteryzowano również pojęcia powiązane z rynkiem nowych technologii i przedstawiono przykłady praktycznych realizacji wdrożeń technologii w sektorze bankowym. Zwieńczeniem pracy dyplomowej jest zaprezentowanie korzyści oraz zagrożeń wynikających z implementacji technologii.
File
  • File: 1
    Rola_nowych_technologii_w_sektorze_bankowym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34589

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1914c4c9a3c0435bb51ab8e4601ef29b/
URN
urn:pw-repo:WUT1914c4c9a3c0435bb51ab8e4601ef29b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page