Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of Passive Single-Family House

Grzegorz Bieleń

Abstract

The subject of the thesis is the design of a single-family passive building, where maximum demand for energy for heating and ventilation is 15 kWh / (m2year). The first part of the project presents a short introduction, where are determined the factors that caused the choice of passive house, the purpose and scope of the work and the solutions used in the building, thanks to which the energy standard NF15 was obtained. The next part is the technical description of the building. It contains information such as a description of the existing and planned development, used construction, materials used for the construction, insulation, finishing layers and the selection of windows and doors, as well as installations located in a single-family house. In the third part of the work, construction calculations were made. Which included, the selection of appropriate static schemes, load collection, load combinations, checking the limit states, and dimensioning. The following elements were calculated: flat roofs above the first floor, roofs above the garage, mid-story ceiling, ceiling under the terrace, selected section of the wall, sub-roof and post. The next part of the project are thermal calculations. In this chapter thermal calculations of thermal baffles and bridges have been made. It has been checked whether there is a risk of mold growth. What is more, the proper ventilation has been selected as well as recuperator and ventilation pipe diameters and photovoltaic panels. At the end of this part, the certificate of energy performance of the building has been made. The last chapter of the thesis is a short summary, in which the conclusions and observations on the implementation of the project were formulated. Architectural and structural drawings have also been prepared, which are made in accordance with structural calculations and technical conditions for buildings and their location.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Bieleń (FCE) Grzegorz Bieleń,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku pasywnego jednorodzinnego
Supervisor
Artur Miszczuk (FCE/ICE) Artur Miszczuk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
122+załączniki
Internal identifier
DIL-5221
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Artur Miszczuk (FCE/ICE) Artur Miszczuk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
NF15, dom pasywny, dom jednorodzinny, panele fotowoltaiczne, rekuperacja, świadectwo energetyczne, obliczenia konstrukcyjne, obliczenia cieplne
Keywords in English
NF15, passive house, single-family house, photovoltaic panels, recuperation, energy certificate, structural calculations, thermal calculations
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej było wykonanie projektu budynku pasywnego jednorodzinnego, którego maksymalne zapotrzebowanie na energię przeznaczoną na ogrzewanie i wentylację wynosi 15 kWh/(m2rok). Pierwsza część projektu składa się z krótkiego wstępu, który określa czynniki, które spowodowały wybór domu pasywnego, celu i zakresu pracy oraz z rozwiązań zastosowanych w budynku, dzięki którym uzyskano standard energetyczny NF15. Kolejną częścią jest opis techniczny budynku. Zostały w nim zawarte takie informacje jak opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania, zastosowanej konstrukcji, użytych materiałów budowlanych, izolacji, warstw wykończenia oraz dobór okien i drzwi , a także instalacji znajdujących się w domu jednorodzinnym. W trzeciej części pracy zostały wykonane obliczenia konstrukcyjne. Składają się na nie wybór odpowiednich schematów statycznych, zebranie obciążeń, kombinacje obciążeń, sprawdzenie stanów granicznych, wymiarowanie. Obliczono następujące elementy: stropodach nad I piętrem, stropodach nad garażem, strop międzykondygnacyjny, strop pod tarasem, wybrany odcinek muru, podciąg oraz słup. Następną część projektu stanowią obliczenia cieplne. Dokonano obliczeń cieplnych przegród i mostków termicznych, sprawdzono czy występuje ryzyko rozwoju pleśni, wybrano odpowiednią wentylację, rekuperator i średnice rur wentylacyjnych oraz panele fotowoltaiczne, wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Ostatnim rozdziałem pracy jest krótkie podsumowanie, w którym sformułowano wnioski oraz spostrzeżenia na temat realizacji projektu. Zostały również sporządzone rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, które są wykonane zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z warunkami technicznymi dla budynków i ich usytuowania.
File
  • File: 1
    Praca_inż_-Grzegorz_Bieleń-_276492.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30959

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT18ea18598ac64e68967061bb93bec5b1/
URN
urn:pw-repo:WUT18ea18598ac64e68967061bb93bec5b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page