Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt techniczny uszczelniania zbiorników ziemno-betonowych przeznaczonych do hodowli ryb

Piotr Gach

Abstract

W pracy przeprowadzono analizę rozwiązań uszczelnienia przeciwfiltracyjnego w istniejącym obiekcie oraz zaproponowano cztery pełne projekty właściwego wykonania uszczelnienia zbiorników oraz związanego z nimi ubezpieczenia skarp i dna. Przewidziane w opracowaniu projekty to: - Wariant 1 - Geomembrana zakończona ponad zwierciadłem wody oraz geomaterace (A, B ze względu na sposób kotwienia folii do ścian) - Wariant 2 - Geomembrana zakończona ponad zwierciadłem wody oraz geokrata (A, B ze względu na kotwienie folii do ścian) - Wariant 3 - Geomembrana zakończona poniżej zwierciadła wody, żwir na dnie zbiornika oraz brzegosłon kryty na skarpach - Wariant 4 - Geomaterace uszczelnione taśmami pęczniejącymi taśmami PVC - pomysł autorski. Każdy wariant zawiera opis, rysunek techniczny oraz przedmiar robót. Dodatkowo do pracy dołączono szczegółową specyfikację techniczną dla wykonywania uszczelnienia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Gach (FEE) Piotr Gach,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Kuźniar (FEE/DHEH) Piotr Kuźniar,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zbiornik uszczelnienie geomembrana hydrotechnika hodowla ryb
File
  • File: 1
    Gach Piotr - praca inż- cała 20.05.16r.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11964

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT18d479b521a14d8999696e53ebbf463a/
URN
urn:pw-repo:WUT18d479b521a14d8999696e53ebbf463a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page