Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Panzer – Multiplayer Game

Kamil Łukasz Szyc, Dominik Jakub Strojek, Kacper Tadeusz Zegadło

Abstract

The main goal of this work was to create a multiplayer game in the client-server architecture with 2D graphics. Created system consists of three components. The first is a server responsible for keeping the connection between players, reconciliation and synchronization of the game state. The second component is client application, which displays game state and enables gameplay. Map editor is the last component. It allows user to create own map, on which it will be possible to play the game. In the game players control tanks and their goal is to destroy enemy vehicles, controlled by other players or artificial intelligence. About victory decides the number of destroyed enemies or the number of preserved lives or the number of points gained for capturing enemy’s flag, depending on the game mode. In the game there are randomly appearing bonuses that affects tank properties, making the game more dynamic and unique. Elements of the environment that occur on the map, such as water or swamp which can slow down or stop player’s vehicle also have beneficial influence on these features.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Łukasz Szyc (FMIS) Kamil Łukasz Szyc,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Dominik Jakub Strojek (FMIS) Dominik Jakub Strojek,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Kacper Tadeusz Zegadło (FMIS) Kacper Tadeusz Zegadło,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Panzer - Gra sieciowa
Supervisor
Maciej Bartoszuk (FMIS/DAICM) Maciej Bartoszuk,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Bartoszuk (FMIS/DAICM) Maciej Bartoszuk,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Iwona Wróbel (FMIS/DAICM) Iwona Wróbel,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Iwona Wróbel (FMIS/DAICM) Iwona Wróbel,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Maciej Bartoszuk (FMIS/DAICM) Maciej Bartoszuk,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Maciej Bartoszuk (FMIS/DAICM) Maciej Bartoszuk,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Iwona Wróbel (FMIS/DAICM) Iwona Wróbel,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
gra, multiplayer, klient, serwer
Keywords in English
game, multiplayer, client, server
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie wieloosobowej gry w architekturze klient-serwer z grafiką 2D. Stworzony system składa się z trzech komponentów. Pierwszym z nich jest serwer odpowiadający za utrzymywanie połączenia pomiędzy graczami, uzgadnianie i synchronizację stanu gry. Drugi komponent to aplikacja kliencka, która odpowiada za wyświetlanie stanu gry i umożliwia rozgrywkę. Ostatnim składnikiem systemu jest edytor map umożliwiający użytkownikowi stworzenie własnej mapy, na której będzie można toczyć rozgrywkę. W grze gracze sterują czołgami, a jej celem jest niszczenie wrogich pojazdów, które są sterowane przez innych graczy lub sztuczną inteligencję. W zależności od trybu o zwycięstwie decyduje liczba zniszczonych przeciwników, liczba zachowanych żyć lub liczba punktów zdobytych za przeniesienie flagi z bazy przeciwnika do własnej. W grze występują pojawiające się losowo bonusy, które wpływają na właściwości czołgów, czyniąc rozgrywkę bardziej dynamiczną i niepowtarzalną. Na te cechy korzystny wpływ mają także występujące na mapach elementy środowiska, takie jak woda czy bagno, które mogą stanowić zaporę lub spowolnić pojazd gracza.
File
  • File: 1
    Panzer_-_gra_sieciowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29664

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT18cc467c5ac84e6baca1578a494d3cb5/
URN
urn:pw-repo:WUT18cc467c5ac84e6baca1578a494d3cb5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page