Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Stairs. Parametric modelling and structural analysis

Katarzyna Pieńkowska

Abstract

The main purpose of this study is to analyze the possibilities of parametric modelling of stairs, with particular emphasis on the preparation of an analytical model for the 3D model of stairs. Attention was drawn to the difficulty associated with the preparation of correct calculation model for non-standard stair geometry. In addition to the consideration regarding the conditions for the preparation of the construction model and the analytical model, more detailed analyzes were carried out using the example of slab and carpet stairs. The main part of the study is the presentation of the assumption and results of calculations made for 3D models and simplified beam models of slab stairs. Three options for supporting landings on the staircase walls were considered. Static analyzes and dimensioning of reinforcement were performer, and deflections were calculated for all considered combinations of landing support. The second part of the study concerns the comparison of carrying capacity and deflections for 3D models of slab stairs and carpet stairs on a plan of a typical rectangular staircase. Construction models and analytical models were created in Revit, which were then sent to Robot to perform the planned analyzes. The last chapter of the study presents the summary of the analysis and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Pieńkowska (FCE) Katarzyna Pieńkowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Schody. Modelowanie parametryczne i analiza konstrukcyjna
Supervisor
Ireneusz Czmoch (FCE/ICE) Ireneusz Czmoch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
124
Internal identifier
DIL-5572
Reviewers
Ireneusz Czmoch (FCE/ICE) Ireneusz Czmoch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
schody, model parametryczny, analiza, architektura, konstrukcja
Keywords in English
stairs, parametric model, analysis, architecture, construction
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest analiza możliwości modelowania parametrycznego schodów, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania modelu analitycznego dla modelu 3D schodów. Zwrócono uwagę na trudność związane z przygotowaniem poprawnego modelu obliczeniowego niestandardowej geometrii schodów. Oprócz rozważań dotyczących uwarunkowań przygotowania modelu konstrukcji i modelu analitycznego wykonano bardziej szczegółowe analizy na przykładzie schodów płytowych oraz dywanowych. Zasadniczą część pracy stanowi prezentacja założeń i wyników obliczeń wykonanych dla modeli 3D oraz uproszczonych modeli belkowych schodów płytowych. Rozpatrzono trzy możliwości podparcia spoczników na ścianach klatki schodowej. Wykonano analizy statyczne oraz wymiarowania zbrojenia oraz obliczono ugięcia dla wszystkich rozpatrywanych kombinacji podparcia spoczników. Druga część pracy dotyczy porównania nośności oraz ugięć dla modeli 3D schodów płytowych i schodów dywanowych na rzucie typowej, prostokątnej klatki schodowej. Utworzono modele konstrukcji i modele analityczne w programie Revit, które następnie zostały wysłane do programu Robot, w celu wykonania zaplanowanych analiz. Ostatni rozdział pracy przedstawia podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    praca-inż-Pieńkowska-Katarzyna-266656.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29874

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT189235557b794e6995218ac42f9f3fbf/
URN
urn:pw-repo:WUT189235557b794e6995218ac42f9f3fbf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page