Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt zabezpieczenia skarpy nasypu obciążonego drogą na nienośnym podłożu

Damian Łęcki

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Łęcki Damian Łęcki,, Undefined Affiliation
Supervisor
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-10-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
wzmacnianie podłoża, zabezpieczenie nasypów, obliczenia pali
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W ostatnich latach technika rozwija się w imponującym tempie. Ogromny postęp w dziedzinie technologii posadowień stwarza nowe możliwości i pozwala rozwiązywać wiele problemów, z którymi dotychczas nie potrafiono sobie poradzić. Budownictwo wkracza na coraz większe tereny, także te bardzo trudne pod względem posadowienia, co sprawia, że stosowanie fundamentów głębokich staje się coraz powszechniejsze. W Polsce najczęściej w posadowieniach pośrednich (głębokich) są stosowane różnego rodzaju pale, mniej znane są natomiast metody wzmacniania gruntu, stanowiące bardzo korzystną alternatywę w stosunku do fundamentów palowych, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Głównym celem pracy było przedstawienie rozwiązań alternatywnych wzmocnienia nienośnego podłoża nasypu obciążonego drogą oraz zabezpieczenia skarpy nasypu. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego. Kolejność metod wzmacniania podłoża i fundamentowania uszeregowana została według wzrastającego kosztu wykonania i malejącej podatności posadowienia. W rozdziale drugim dokonano prezentacji metody zabezpieczania skarpy nasypu za pomocą gwoździowania oraz dwóch metod wzmacniania słabego podłoża gruntowego za pomocą pali piaskowych i kolumn kamiennych. Wyjaśniono ich definicje, znaczenie oraz zastosowanie przy wzmacnianiu podłoża. W rozdziale trzecim przedstawiono obliczenia gwoździowania oraz obliczenia dotyczące pali piaskowych i kolumn kamiennych. Opisano także technologię kolumn kamiennych i piaskowych.
File
  • File: 1
    Łęcki Damian p. inżynierska 467.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT182deab55dcf4a6a8f3725d20a3ef3bc/
URN
urn:pw-repo:WUT182deab55dcf4a6a8f3725d20a3ef3bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page