Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Human neuron simulation

Jakub Niedzwiecki

Abstract

This paper is about simulating human neuron at biological level. This simulation focuses on modeling behaviour of neuron, not as mathematical equation but as set of objects which nerve cell contains. These objects states depend on each other and these relationships endeavour to behave as their real equivalent. Nerve cell behaviour modeling great part is it’s main function in human body – transmission of nerve impulses. In this paper basic type of this mechanism is described which is propagating impulses by lipid bilayer depolarization where participate sodium (Na+), potassium (K+) ions and three different ions channels: voltage-gated sodium channels, ligand-gated sodium channels and voltage-gated potassium channels.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Niedzwiecki (FEIT/ICS) Jakub Niedzwiecki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Symulacja pracy ludzkiego neuronu
Supervisor
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
15/19 (2608)
Reviewers
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
neuron, komórka nerwowa, przewodzenie impulsów, symulacja biologiczna, kanały jonowe, depolaryzacja, repolaryzacja, hiperpolaryzacja, neuroprzekaźnik, ligand, kanały napięciowo-zależne, kanały bramkowane ligandem, błona fosfolipidowa, potencjał spoczynkowy, potencjał czynnościowy, sumowanie przestrzenne, sumowanie czasowe, refrakcja bezwzględna, refrakcja względna
Keywords in English
neuron, nerve cell, nerve impulses transmission, biological simulation, ion channels, depolarization, repolarization, hyperpolarization, neurotransmiter, ligand, voltage-gated channels, ligand-gated channels, lipid bilayer, resting potential, action potential, spatial summation, temporal summation, absolute refractory period, relative refractory period
Abstract in Polish
Niniejsza praca traktuje o symulowaniu komórki nerwowej człowieka na poziomie jej biologicznego zachowania. Zakresem obejmuje modelowanie zachowania neuronu nie jako jego matematycznego modelu, lecz zbioru obiektów, które składają się na komórkę. Dane obiekty współzależą od siebie, przy czym ich relacje podczas symulacji starają się być jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych zachowań. Modelowane zachowanie komórki nerwowej obejmuje przede wszystkim jej główną funkcję pełnioną w organizmie człowieka – przesyłanie impulsu nerwowego. W niniejszej pracy został opisany podstawowy mechanizm przekazywania sygnału przez neuron polegający na depolaryzacji błony komórkowej z udziałem jonów sodowych (Na+) oraz potasowych (K+) oraz trzech typów kanałów jonowych: sodowych napięciowo-zależnych, sodowych bramkowanych ligandem, potasowych napięciowo-zależnych.
File
  • File: 1
    Symulacja_pracy_ludzkiego_neuronu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32018

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT181063fe6dc7456683858e758fedfe98/
URN
urn:pw-repo:WUT181063fe6dc7456683858e758fedfe98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page