Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

All-purpose end carriage project

Paweł Waldemar Merta

Abstract

The main objective of this project is designing an all-purpose end carriage for a two girder gantry crane having 24 meters of span and working load limit of 10 tonnes. Device should operate in constant temperature environment. The first part of the project describes the theoretical basis, evolution and development of gantry cranes, drive mechanisms as well as end carriage constructions. This part of the project ends with a description for connecting method by which end carriage is linked with a girder. The next chapter is the computational part of the project. This part includes: strain stress analysis, computations for every element of gantry crane such as: girder, end carriage etc. description of choosing method of every element of gantry crane with veryfying calculations. The last part of the project contains illustrations depicting various technological solutions, as well as numerous examples of gantry cranes – from crude and simple devices used in the past, up to technically sophisticated models used nowadays.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Waldemar Merta (FACME) Paweł Waldemar Merta,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt uniwersalny czołownicy suwnicy
Supervisor
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Conductor
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
94
Internal identifier
SIMR; D-1498
Reviewers
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Konstrukcja suwnic, 2. Ewolucja suwnic, 3. Budowa czołownicy, 4. Mechanizm jazdy, 5. Konstrukcja nośna
Keywords in English
1. Construction of gantry cranes, 2. Evolution of gantry cranes, 3. End carriage constructions, 4. Drive mechanism, 5. Support framework of gantry crane
Abstract in Polish
Celem pracy jest projekt uniwersalnej czołownicy do suwnicy dwudźwigarowej o rozpiętości 24 metrów i udźwigu 10 ton, pracującej w pomieszczeniu w stabilnych warunkach temperaturowych. W części teoretycznej przedstawiony jest proces ewolucji konstrukcji suwnicy, rozwój mechanizmów jazdy oraz konstrukcji czołownicy, jak również opisany został sposób połączenia czołownicy z poprzecznicą. W część obliczeniowej zostały zwymiarowane wytrzymałościowo, wraz z przedstawionymi obliczeniami, poszczególne elementy suwnicy, takie jak: poprzecznica, czołownica. Został przestawiony sposób doboru poszczególnych elementów suwnicy warz z obliczeniami sprawdzającymi. Do pracy został dołączony album w formie elektronicznej ze zdjęciami rożnego rodzaju suwnic, które są w użyciu, bądź stanowią eksponat muzealny. Pokazane zostały też rozwiązania stanowiące historyczny przykład rozwoju suwnic oraz jej podzespołów.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa Paweł Merta nr indeksu 200220.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14071

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT176d945cd75f4d32abb3f19fdfc6453b/
URN
urn:pw-repo:WUT176d945cd75f4d32abb3f19fdfc6453b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page