Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examinations of the selected properties of normal concretes and a fiber concrete

Patrycja Janowska

Abstract

The subject of the thesis is a comparative study of selected properties of normal concretes and a fiber concrete. In the theoretical part of the work was presented: a major division of concrete used in construction, admixtures and additives for concrete, fiber used in constructions and there were described the laboratory tests of natural aggregates and concrete. In the next part of the work there are researches and a strength and statistical analysis of the results which were received from seven blends of plastic consistency, of the same water - cement ratio (0,5), composed on the natural aggregate, fraction 4 - 16 mm with the addition of: steel fibers with hook, type 50/1.0 by the URBAN - METAL company, in an amount: 0,5%, 1,0% and 2,0% relative to the volume of the concrete mix, polypropylene fibers (polymer fibers) 12 mm long which were produced by the KOLBET company, in an amount: 0,225 kg/m3, 0,45 kg/m3 and 0,9 kg/m3 of concrete mix and without the addition of fibers - comparative concrete. The examinations of the concrete include: • density, • absorbability, • compressive strength, • tensile with splitting strength, • compressive strenght after calcination, • flexural strenght. There were also carried out a numer of studies of the characteristics of the natural aggregate, such as: • determination of particle size distribution, • bulk density, • absorbability, • crushing strength, • resistance to freezing and thawing, • resistance to wear (micro_Deval), • resistance to fragmentation by Los Angeles method.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Janowska (FCEMP) Patrycja Janowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania porównawcze wybranych właściwości betonów zwykłych i fibrobetonu
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Beton, cement, kruszywo naturalne, domieszki, dodatki, włókna zbrojeniowe.
Keywords in English
Concrete, cement, natural aggregates, admixtures, additives, fibers.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej są badania porównawcze wybranych właściwości betonu zwykłego i fibrobetonu. W części teoretycznej pracy przedstawiono: zasadniczy podział betonów stosowanych w budownictwie, domieszki i dodatki stosowane do betonów, scharakteryzowano włókna zbrojeniowe oraz opisano badania cech kruszywa naturalnego i betonów. W dalszej części pracy przeprowadzono badania, analizę wytrzymałościową oraz statystyczną otrzymanych wyników z 7 mieszanek betonowych o konsystencji plastycznej, stałym w/c = 0,5, na kruszywie naturalnym frakcji 4 – 16 mm z dodatkiem: włókien stalowych, haczykowatych steelbet typu 50/1.0 firmy URBAN – METAL w ilości 0,5%, 1,0% oraz 2,0% w stosunku do objętości mieszanki betonowej, włókien polipropylenowych (polimerowych) długości 12 mm firmy KOLBET w ilości 0,225 kg/m3, 0,45 kg/m3 oraz 0,9 kg/m3 mieszanki betonowej oraz bez dodatku włókien – beton porównawczy. Wykonano następujące badania betonów: • gęstość, • nasiąkliwość, • wytrzymałość na ściskanie, • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, • wytrzymałość na ściskanie po wyprażaniu, • wytrzymałość na zginanie. W ramach pracy wykonano również szereg badań cech kruszywa naturalnego, tj.: • oznaczenie składu ziarnowego, • gęstość nasypowa, • nasiąkliwość, • wytrzymałość na miażdżenie, • mrozoodporność, • odporność na ścieranie metodą mikro-Devala, • odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles.
File
  • File: 1
    253713_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11542

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT17453de405714a00969679ca42e094be/
URN
urn:pw-repo:WUT17453de405714a00969679ca42e094be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page