Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The importance of Industry 4.0 in European Education

Agata Rudzińska

Abstract

This engineer diploma thesis is written at the Faculty of Production Engineering at Warsaw University of Technology. The purpose of this study is to determine an impact on education caused by fourth industrial revolution. It explores in detail Industry 4.0 subject, its level of implementation in Poland and analyses educational offers in this field at selected European universities. This study covers theoretical concept of 4th industrial revolution and its precedents, overview of the education system in Poland and the range of universities offering a degree programme linked to Industry 4.0. The thesis describes design of laboratory space and the mechanism project enabling students to understand the idea of current industrial revolution. Researches presented in this paper suggest, that full automation of production process will fundamentally shift human role to it. Current roles will be replaced by new ones, which are going to better reflect on requirements of the new industrial era. As a result, engineers, team leaders and senior managements would face different type of expectations. More emphasis would be placed on interdisciplinary skills, which enable use of different new technologies expertly, and on soft skills, which enable better cooperation in teams, especially if members come from various cultural backgrounds. This diploma thesis presents examples how universities may respond to needs of Industry 4.0. First, it examines the results of Polish education system reforms started in 2017, which gives the framework for Polish universities. First example is dual educational system used in Germany, which allows students to combine education with practical application. It has been recognised as significant driver to reduce unemployment among graduates. Diploma thesis examines which elements can be adopted in Polish environment. Second examples is CDIO program run by Massachusetts Institute of Technology which emphasis on product life cycle and the need to use this model in engineers’ education. Diploma thesis shows which elements might be adapted to local requirements. Comparison of theoretical concept to educational offers at majority of European universities shows a lack of opportunities aligned to Industry 4.0. Among the analyzed institutions, the the greatest involvement is shown in Germany where the fourth industrial revolution. was mentioned for the first time. Changes that have occured over the last few years in Polish higher education system are a challenge, but also opportunity for universities. The pioneering ones which are able to meet the needs of new industrial era will be proud creators of Engineer 4.0.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Rudzińska Agata Rudzińska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Znaczenie Przemysłu 4.0 w edukacji europejskiej
Supervisor
Dawid Myszka (FPE/IoMP) Dawid Myszka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Keywords in Polish
Przemysł 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa, Internet Rzeczy, Big Data, Chmura obliczeniowa
Keywords in English
Industry 4.0, fourth industrial revolution, Internet of Things, Big Data, Cloud computing
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska pod tytułem „Znaczenie Przemysłu 4.0 w edukacji europejskiej” realizowana jest na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Celem pracy jest określenie wpływu zmian w przemyśle, zachodzących na skutek czwartej rewolucji przemysłowej, na edukację. Analiza odbywa się przez zapoznanie z tematem Przemysłu 4.0, jego stopnia wdrożenia w Polsce oraz ukazanie ofert edukacyjnych na uczelniach europejskich. Zakres pracy obejmuje przedstawienie kontekstu teoretycznego dotyczącego czwartej rewolucji przemysłowej oraz rewolucji ją poprzedzających, scharakteryzowanie systemu edukacji w Polsce i przedstawienie uczelni wyższych w Europie oferujących studia związane z tematyką Przemysłu 4.0. W pracy została przedstawiona koncepcja stanowiska laboratoryjnego oraz projekt mechanizmu, który posłuży studentom w zrozumieniu istoty obecnej rewolucji przemysłowej. Badania przedstawione w niniejszej pracy sugerują, że pełna automatyzacja wprowadzi istotne zmiany w roli człowieka przy produkcji. Wiele dotychczas istniejących stanowisk zostanie usuniętych na rzecz kolejnych, które lepiej będą odzwierciedlać potrzeby nowej ery przemysłowej. W związku z tym zmienią się oczekiwania stawiane przed zarówno inżynierami, menedżerami czy kadrą kierowniczą. Znaczenia nabiorą umiejętności interdyscyplinarne, które pozwolą na umiejętne korzystanie z nowych technologii, a także umiejętności miękkie, dzięki którym możliwa będzie współpraca w zespołach międzykulturowych. W pracy przedstawione zostały przemiany, jakie wprowadziła reforma systemu edukacji w Polsce w 2017 roku. Jednocześnie opisane zostały strategie, poprzez które uczelnie i pracodawcy mogą ułatwić ludziom proces dopasowania się do nowej rzeczywistości. Tyczy się to między innymi edukacji dualnej, która zapoczątkowana w Niemczech przyniosła wymierne korzyści w obniżeniu stopnia bezrobocia wśród osób młodych. Następnie wspomniany program CDIO opracowany przez Massachusetts Institute of Technology wskazuje na odpowiednie kształtowanie cyklu życia produktu, co stanowi podstawy wiedzy współczesnego inżyniera. Zestawienie zarysu teoretycznego oraz sytuacji na większości uczelni europejskich ukazało realny brak ofert edukacyjnych dostosowanych do wymogów Przemysłu 4.0. Wśród analizowanych instytucji największe zaangażowanie wykazują szkoły w Niemczech, skąd wywodzi się pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej. Zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach w strukturze nauczania w Polsce stanowią duży potencjał do podjęcia dalszych działań. Uczelnie, które jako pierwsze sprostają wymaganiom nowej ery przemysłowej będą mogły poszczycić się przygotowaniem inżynierów na miarę Przemysłu 4.0.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16e21a336109416188afcab099ae27f7/
URN
urn:pw-repo:WUT16e21a336109416188afcab099ae27f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page