Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Control, test and calibration of monochromator SP-2500i

Maksym Skórka

Abstract

The main aim of this work is to design an application to control double monochromator via PC, test system and calibrate it. The workflow included designing an application in LabVIEW environment, which allows to control devices, testing system with five source of radiation and establishing calibration curves which were used to increase accuracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maksym Skórka Maksym Skórka,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Sterowanie, test i kalibracja monochromatora Princeton Instruments SP-2500i
Supervisor
Marcin Piotr Kaczkan (FEIT/MO) Marcin Piotr Kaczkan,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa (Elektronics & Computer Engieeniering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
74
Internal identifier
11/I/16
Keywords in Polish
monochromator, monochromator podwójny, kalibracja, LabVIEW
Keywords in English
monochromator, double monochromator, calibration, LabVIEW
Abstract in Polish
Głównym celem tej pracy było zaprojektowanie i wykonanie aplikacji sterującej układem podwójnym monochromatorów z poziomu komputera, a także wykonanie pomiarów testowych oraz jego kalibracja. W pracy opisano sposób działania zaprojektowanej w środowisku LabVIEW aplikacji oraz sposób kalibracji urządzenia z wykorzystaniem krzywych korekcyjnych. Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano pięć wzorcowych źródeł promieniowania pracujących w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni. Zestawiono wyniki wszystkich pomiarów testowych, na których podstawie wyznaczono krzywe kalibracyjne, a także pokazano wpływ zastosowania owych krzywych na zwiększenie dokładności urządzenia.
File
  • File: 1
    SkórkaM.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16b5b41c9b2a48f79f3a615038f39cde/
URN
urn:pw-repo:WUT16b5b41c9b2a48f79f3a615038f39cde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page