Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of 200MW Power Units to prolong the lifetime and improve the efficiency at power plant Kozienice

Jakub Dariusz Bronik

Abstract

The research handles the issue of the 200MW units modernization to prolong the lifetime and improve the efficiency. The first part of the work is the analisis of the Polish electricity generation to describe the political reasons behind this action. The second part of the work is concentrated on the description of the 200MW power units and their historical backgroung to show the subject of the work and the experience from operation of these units. Nextly, the subject of the work is concentrated on the diagnostic process. It shows the measures undertaken to ensure modernization plan for further 200MW units operation. Then, the work concentrates on the review of 200MW units modernization, it shows the availible technology and possibilities of these units retrofitting. Second to last chapter is the survey of modernization works in Kozienice Power Plant oon these units. In the final chapter the 200MW units are shown in the context of emission standards, environmental policy and the the economic aspect of this investment is analyzed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Dariusz Bronik (FPAE) Jakub Dariusz Bronik,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Modernizacja bloków typu 200MW w celu wydłużania ich okresu eksploatacji i poprawy sprawności na przykładzie elektrowni Kozienice
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
MEL; PD-3460
Reviewers
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Moderniznacja, retrofit, Elektrownia Kozienice, diagnostyka, pakiet klimatyczny, model ekonomiczny
Keywords in English
modernization, retrofitting, Kozienice Power Plant, diagnostics, climate package, economic model
Abstract in Polish
Praca podejmuje problem modernizacji bloków 200MW w celu wydłużenia ich okresu eksploatacji i poprawy sprawności. W pierwszym rozdziale przedstawiona jest krótka analiza polskiego wytwórstwa energii celem ukazania politycznych aspektów tych prac. Kolejna skoncentrowana jest na opisie bloków 200MW i przebiegu ich historii. Ukazuje ona przedmiot pracy i doświadczenia eksploatacyjne związane z tymi jednostkami. Następnie, praca skupia się na procesie diagnostycznym, aby przedstawić wysiłki podjęte aby dzięki modernizacji ich dalsza praca była jak najbardziej bezpieczna i niezawodna. Następny rozdział to przegląd technologii modernizacyjnych i ukazanie możliwości technologiczne ich modernizacji. W przedostatniej części przedstawiony jest przegląd prac modernizacyjnych w Kozienicach. Ostatnia część skupia się na ukazaniu tych jednostek w kontekście standardów emisyjnych i ochrony środowiska, a finalnie podjęta jest uproszczona analiza ekonomiczna tej inwestycji.
File
  • File: 1
    JakubBronik_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7780

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16b310642b5d4f29a0d9c115601b9990/
URN
urn:pw-repo:WUT16b310642b5d4f29a0d9c115601b9990

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page