Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of kinematic flight parameters of the aircraft

Jakub Okła

Abstract

The purpose of the work was to determine the kinematic parameters of the aircraft based on the data received from the flight data recorder, including the run-in phase during the descent phase. The work includes calculations of flight parameters and graphical depictions of the course of the flight during descent and run-out. As part of the work, the flight parameter recorder and its operation have been described. The basic aerodynamic and mechanical concepts in aviation have been defined. The basic airline profiles have been shown. The method of determining the polar plane as well as considering the plane in the GXYZ coordinate system has been described. The data collected from the high-maneuver Mig29 aircraft was analyzed. and then calculations were made on which the results were presented in the form of diagrams. Performing calculations helps to study the development of air transport safety.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Okła (FT) Jakub Okła,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Określenie kinematycznych parametrów lotu samolotu
Supervisor
Jerzy Manerowski (FT/DATE) Jerzy Manerowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Manerowski (FT/DATE) Jerzy Manerowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Michał Opala (FT/DCFTE) Michał Opala,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kinematyczne parametry lotu, charakterystyki aerodynamiczne, osiągi samolotu, tor lotu
Keywords in English
kinematic flight parameters, aerodynamic characteristics, aeroplane performences, flight course
Abstract in Polish
Celem pracy było określenie kinematycznych parametrów samolotu na podstawie danych otrzymanych z rejestratora parametrów lotu z uwzględnieniem etapu dobiegu podczas fazy zniżania. Praca obejmuje obliczenia parametrów lotu oraz graficzne zobrazowanie przebiegu lotu w fazie zniżania i dobiegu. W ramach pracy opisany został rejestrator parametrów lotu oraz jego działanie. Zdefiniowano podstawowe pojęcia aerodynamiczne i mechaniczne w lotnictwie. Pokazane zostały podstawowe profile lotnicze. Opisany został sposób wyznaczania biegunowej samolotu a także rozpatrzenie samolotu w układzie współrzędnym GXYZ. Przeprowadzono analizę danych zebranych z wysoko-manewrowego samolotu Mig29. a następnie wykonano obliczenia na których podstawie zostały przedstawione wyniki w postaci wykresów. Wykonywanie obliczeń pomaga badać rozwój bezpieczeństwa transportu lotniczego.
File
  • File: 1
    Określenie_kinematycznych_parametrów_lotu_samolotu_-Praca_Inżynierska_Jakub_Okła_1017609.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32286

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16aa90d411194722b3eac4b238d422e8/
URN
urn:pw-repo:WUT16aa90d411194722b3eac4b238d422e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page