Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer support organization and planning of production of steel structures in workshops

Paweł Rustecki

Abstract

The work of moving the issue of Planning and Organization the production of steel structures in workshops. Is presented in a work program based upon the Excel, which function using logical and macros, detail and precision allows you to count the amount of construction produced. The engineering work are described in the files that are related to each other, they are: Boards of materials - quick access to the basic parameters of steel profiles, such as [kg / m] and [m2 / m], this program is also the output file for the program ZIK. ZIK - a program that counts the weight of the structure, after entering the data, retrieves the data from the "Boards of materials". Prefabrication - detailed planning work in the workshop. Coatings - the planning of the work and costs associated with the last operation of the production of steel structure. Registry hours - settlement workers performing the assignment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Rustecki (FCE) Paweł Rustecki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Komputerowe wspomaganie organizacji i planowania produkcji konstrukcji stalowych w warsztatach i wytwórniach
Supervisor
Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4687
Reviewers
Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
planowanie, organizacja, konstrukcje stalowe, Excel, program, wytwórnia konstrukcji stalowych
Keywords in English
planning, organization, steel structuress, Excel, program, steel structure workshop
Abstract in Polish
Temat pracy porusza jak nazwa wskazuję problematykę planowania i organizacji prac nad produkcją konstrukcji stalowych na warsztatach i wytwórniach. Zaprezentowany jest w pracy program autorski powstały na bazie Excel, który wykorzystując funkcję logiczne oraz makra, szczegółowo i precyzyjnie pozwala na policzenie ilości konstrukcji produkowanej. W pracy inżynierskiej opisane są kolejno pliki które są ze sobą powiązane, są to : Tablice Materiałowe - szybki dostęp do podstawowych parametrów profili stalowych , takich jak [kg/mb] oraz [m2/mb], program ten jest również plikiem wyjściowym dla programu ZIK. ZIK - program zliczający ciężar konstrukcji , po wpisaniu danych plik pobiera dane z "Tablic Materiałowych" Prefabrykacja - szczegółowe rozplanowanie prac na warsztacie. Powłoki malarskie - zaplanowanie prac i kosztów związanych z ostatnią operacją wytwarzania konstrukcji stalowej. Rejestr godzin - rozliczenie pracowników wykonujących dane zlecenie.
File
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5470

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16a3b988398c441c9e88ddc1cd7c7eab/
URN
urn:pw-repo:WUT16a3b988398c441c9e88ddc1cd7c7eab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page