Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of various parameters on leachability of chromium (VI) from contaminated soils

Karolina Beata Cygan

Abstract

The purpose of this study was to create an experiment concerning leachability of chromium (VI) from contaminated samples of soil. Tests were carried out based on single extraction using distilled water. To examine mobility of chromium (VI) in various environmental conditions, different durations of mechanical agitation and various ratio of soil to solution were used. In addition, experiment concluding columns was conducted, to also examine leachability of chromium (VI). Quantity of chromium (VI) was determined by diphenylcarbazide method. Additionally, influence that presence of chromium (VI) in soil on have on growth of Lepidium Sativum was conducted. In this thesis it was assumed, that creating experiment concerning mobility of chromium (VI) in samples with various contamination will allow to determine conditions that influence on rate of leachability and mobility of this metal in soils. Based on the results obtained, it was found that both time of agitation and ratio between soil and solution have an impact on leachability of chromium (VI). With increasing of ratio between soil and solution the amount of chromium (VI) goes down, while longer time of agitation provides bigger amount of chromium (VI). It was found that chromium (VI) contamination strongly influences growth of Lepidium Sativum. Also the process of leaching chromium (VI) in columns is very effective on first stage of cleansing soil from ions of chromium (VI).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Beata Cygan (FEE) Karolina Beata Cygan,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wpływ różnych parametrów na wymywanie chromu (VI) z zanieczyszczonych gleb
Supervisor
Agnieszka Pusz (FEE/CEP) Agnieszka Pusz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Agnieszka Pusz (FEE/CEP) Agnieszka Pusz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Cr(VI), grunty niespoiste, rozpuszczalność i mobilność Cr(VI)
Keywords in English
Cr(VI), non-cohesive soils, leachability and mobility of Cr(VI)
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie doświadczenia dotyczącego wymywalności chromu (VI) ze sztucznie zanieczyszczonych próbek glebowych z zastosowaniem do ekstrakcji pojedynczej wody destylowanej. Dla zbadania mobilności chromu (VI) w zmieniających się warunkach środowiskowych zastosowano różne czasy wytrząsania próbek oraz różne stosunki gleby do roztworu, charakteryzujące zmienne warunki środowiska glebowego. Zastosowano również eksperyment z zastosowaniem kolumn, dla określenia czasu wymywania chromu (VI) z zanieczyszczonych gleb. Zawartości chromu (VI) oznaczono metodą difenylokarbazydową. Dodatkowo określono wpływ obecności chromu (VI) w glebie na rozwój rzeżuchy poprzez przeprowadzenie testu fitotoksyczności. W pracy inżynierskiej założono, że zaprojektowane doświadczenia związane z wymywalnością chromu (VI) z próbek o różnym stopniu zanieczyszczenia pozwolą ocenić warunki wpływające na stopień rozpuszczalności i mobilności badanej formy metalu w glebach. Na podstawie uzyskanych wyników zauważono, że zarówno czas wytrząsania próbek, jak i stosunek gleby do roztworu wpływa na wymywalność chromu (VI) z gleby o różnym stopniu zanieczyszczenia. Wraz ze wzrostem stosunku gleby do roztworu zmniejsza się zawartość form wymywalnych chromu (VI), a wraz ze wzrostem czasu wytrząsania zwiększa się zawartość Cr(VI). Stwierdzono, że zanieczyszczenie gleby chromem (VI) wpłynęło negatywnie na inhibicję organów testowanej rośliny. Proces wymywania chromu (VI) w kolumnach jest procesem niezwykle wydajnym na pierwszym etapie oczyszczania gruntów niespoistych.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA_KCygan.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33607

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1698893233b1416fbf50fc0b2c3f4c5d/
URN
urn:pw-repo:WUT1698893233b1416fbf50fc0b2c3f4c5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page