Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo-socjalnym

Anna Patrycja Szafrańska

Abstract

Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie niezależnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła doprowadzającej świeże powietrze oraz instalacji klimatyzacji w systemie VRV dla budynku biurowo – socjalnego. System VRV zaprojektowano w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu dyrektora, pomieszczeniu zaopatrzenia, sekretariacie, sali konferencyjnej i poczekalni. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna pobiera świeże powietrze zewnętrzne. Ilość powietrza wentylacyjnego określono na podstawie minimalnych wymagań higienicznych dla człowieka. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej jest instalacją o stałym wydatku powietrza(CAV). Przepływ powietrza do pomieszczeń regulowany jest za pomocą przepustnic. Powietrze jest nawiewane do pomieszczeń oraz usuwane z nich za pomocą anemostatów. W pracy zastosowano jeden system nawiewny N1 oraz 6 systemów wywiewnych W1, W2, W3, W4, W5, W6. System nawiewny N1 oraz system wywiewny W1 obejmują pomieszczenia biurowe, pomieszczenie dyrektora, pomieszczenie zaopatrzenia, pomieszczenie socjalne, sekretariat, salę konferencyjną, poczekalnię, hol, szatnię damską i męską, które znajdują się na kondygnacjach parteru i piętra. Do tych systemów dobrano 1 centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym umieszczoną na dachu. Czerpnia i wyrzutnia są zintegrowane z urządzeniem. Systemy wywiewne W2 i W6 wyciąga zanieczyszczone powietrze z kuchni umieszczonych na parterze i piętrze za pomocą wentylatorów dachowych. Systemy wywiewne W3, W4, W5 wyciąga zanieczyszczone powietrze z łazienek umieszczonych na parterze i piętrze za pomocą wentylatorów dachowych. Dodatkowo w budynku biurowo – socjalnym zaprojektowano system klimatyzacyjny VRV. Projektowany system VRV składa się z 2 instalacji chłodniczych południowej i północnej, do których podłączono po 1 jednostce zewnętrzne. Do każdej z jednostek zewnętrznych podłączono po 11 jednostek wewnętrznych. W każdym pomieszczeniu klimatyzowanym znajduje się całkowicie płaska kaseta międzystropowa. Czynnikiem chłodniczym w tym układzie klimatyzacyjnym jest R410A. W niniejszej pracy dokonano niezbędnych obliczeń do doboru urządzeń. Opracowano 12 projektów zamieszczonych na rysunkach, które przedstawiają wzajemną współpracę urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej. Po obliczeniu zysków ciepła dla lata i zimy oraz dobraniu nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz nieklimatyzowanych narysowano sieć przewodów wentylacyjnych na dwóch kondygnacjach oraz dachu. Następnie przedstawiono na wykresie Molliera procesy przygotowania powietrza wentylacyjnego dla lata i zimy. Na podstawie odczytanych parametrów z wykresów oraz dokonanych obliczeń dobrano centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną i nawilżacz parowy. Zaprojektowano system klimatyzacyjny VRV, który jest szczególnie polecany do zastosowania w wielopomieszczeniowych obiektach tj. biura, hotele. Jest to wiodąca na rynku technologia pozwalająca na dopasowanie do wymagań indywidualnych budynków pod względem komfortu i oszczędności energii. Ułatwia to obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Patrycja Szafrańska (FEE) Anna Patrycja Szafrańska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
•Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna •System VRV •Wentylator dachowy •Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna •Nawilżacz parowy •Odzysk ciepła
File
  • File: 1
    1036318.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11731

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16930fd6bd1b43d88b44829bb231fc1d/
URN
urn:pw-repo:WUT16930fd6bd1b43d88b44829bb231fc1d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page