Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Thermoelectric generators. Comparison between mathematical model and experimental measurements

Damian Ryszard Kochanowski

Abstract

The work describes comparison between mathematical model and experimental measurements in laboratory. Theory about thermoelectric devicesk is presented at the beginning of work. They were taken examples of calculations. Then descirbed measuring position. They were taken several surveys. Selected measurement were analyzed. Mathematical model and laboratory tests were summarized. At the end of the work there is summation of theoretical considerations and laboratory tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Ryszard Kochanowski (FPAE) Damian Ryszard Kochanowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Termoelektryczne generatory. Porównanie modelu obliczeniowego z doświadczalnymi pomiarami
Supervisor
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
60
Internal identifier
MEL; PD-3496
Reviewers
Adam Ruciński (FPAE/IHE) Adam Ruciński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
termoelektryczne generatory, efekt Seebeck'a, efekt Peltier'a, efekt Thomson'a, termopara, dobroć materiału termoelektrycznego
Keywords in English
thermoelectric generators, Seebeck effect, Peltier effect, Thomson effect, thermocouple, figure of merit
Abstract in Polish
Praca opisuje porównanie teoretycznego modelu matematycznego z przeprowadzonymi doświadczeniami w laboratorium. Na początek przedstawiona zostaje teoria urządzeń termoelektrycznych. Wykonane są przykłady obliczeniowe. Opisano zbudowane w tym celu stanowisko pomiarowe. Przeprowadzono na nim doświadczenia. Wybrane pomiary zostają poddane analizie. Następnie porównano model obliczeniowy z wynikami badań. Na koniec wysnuto wnioski z przeprowadzonych obliczeń i badań.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Damian_Kochanowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9305

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1683b4aa0b8748b6890b75fc0b874661/
URN
urn:pw-repo:WUT1683b4aa0b8748b6890b75fc0b874661

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page