Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of selected parameters of Solidworks Motion and Autodesk Inventor Dynamic Simulation on obtained deviations of transmission errors on the example of a cylindrical gear with straight teeth

Zbigniew Edmund Lech

Abstract

The main purpose of this work was to analyze the use of CAE dynamic’ analysis’ systems: SolidWorks Motion and Autodesk Inventor Dynamic Simulation for generating charts motor gears. In both 3D CAD systems the involute teeth of a spur gear with a straight tooth and a ratio of 1: 1 was performed. Then the error charts were generated using CAE modules files. The effect of selected parameters of these systems CAE, like accuracy, friction, penetration, flexibility and stiffness on the displacement values obtained was examined and those results are depicted in graphs. For further research we selected those parameter values, which allow to obtain the least deviation, and for which the computer calculation was acceptable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zbigniew Edmund Lech (FACME) Zbigniew Edmund Lech,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wybranych parametrów Solidworks Motion i Autodesk Inventor Dynamic Simulation na uzyskiwane odchyłki błędów przełożenia na przykładzie walcowej przekładni zębatej o zębach prostych
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2155
Reviewers
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Wykresy ruchowe2. CAE3. Koła zębate4. Ząb ewolwentowy
Keywords in English
1. Motion graphs2. CAE3. Gears4. Involute tooth
Abstract in Polish
W pracy analizowano możliwości użycia systemów CAE analiz dynamicznych: SolidWorks Motion oraz Autodesk Inventor Dynamic Simulation na generowanie wykresów ruchowych przekładni zębatych. W obydwu systemach 3D CAD zamodelowano uzębienia ewolwentowe walcowej przekładni zębatej o zębach prostych i przełożeniu 1:1. Następnie przy pomocy ww. modułów CAE generowano wykresy błędów przełożenia. Badano wpływ wybranych parametrów tych systemów CAE tj. dokładność, tarcie, przenikanie, sprężystość i sztywność na uzyskiwane wartości odchyłek, a te przedstawiano w postaci wykresów. Do dalszych badań wybierano takie wartości parametrów, jakie pozwalały uzyskiwać jak najmniejsze odchyłki, a jednocześnie czas obliczeń komputera był akceptowalny.
File
  • File: 1
    Zbigniew_Lech-praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23640

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1605c8a270db4105a686993860c09816/
URN
urn:pw-repo:WUT1605c8a270db4105a686993860c09816

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page