Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of normative requirements in the RTC systems installation safety assessment scope

Mateusz Kłopotek

Abstract

Summary This paper presents issues related to the analysis of normative requirements, in particular: standards, acts and both national and international regulations, with regards to rail traffic control systems safety. The paper also covers law and normative acts that are applicable in Poland and that regard to designing rail traffic control systems implementation and exploitation. The further part of this paper presents rail traffic control systems safety verification methods based on applications safety proof. I conducted the safety analysis based on the PN-EN 50129 standard. The paper’s scope also covers risk analysis methods that have been implemented in RTC systems risk assignment, especially in CSM (Common Safety Methods) procedure analysis. CSM procedure analysis also involves the installation certification process that has been presented according to regional and European law.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Kłopotek (FT) Mateusz Kłopotek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza wymagań normatywnych w zakresie oceny bezpieczeństwa instalacji systemu srk
Supervisor
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, normy, wymagania, dowód, certyfikacja, testy, ryzyko, CSM.
Keywords in English
Key words: safety, standards, requirements, proof, certification, tests, risks, CSM.
Abstract in Polish
Streszczenie W pracy przedstawiono zagadnienia związane z analizą wymagań normatywnych tj. norm, ustaw, rozporządzeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych w odniesieniu do bezpieczeństwa instalacji systemów srk. W pracy omówione zostały również akty prawne oraz akty normatywne, które obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które odnoszą się do projektowania wdrażania i eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym. W dalszej części pracy omówione zostały metody weryfikacji bezpieczeństwa systemów srk na podstawie dowodu bezpieczeństwa aplikacji. Analizę dowodu bezpieczeństwa przeprowadziłem na podstawie normy PN-EN 50129. Zakres pracy obejmuje także metody analizy ryzyka zastosowane w ocenie bezpieczeństwa systemów srk w szczególności analizę procedur CSM (z ang. Common Safety Methods). Z analizą procedur CSM związany jest również proces certyfikacji instalacji, który został przedstawiony na podstawie prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej.
File
  • File: 1
    Mateusz Kłopotek Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9607

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT16059f6077c1467ab7330b35f9bb17cc/
URN
urn:pw-repo:WUT16059f6077c1467ab7330b35f9bb17cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page