Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tasks of Commune Self-Governing Authorities within the scope of physical education and sport promotion as illustrated with the sports facilities located in the District of Targówek, in the Capital City of Warsaw

Przemysław Michał Białorudzki

Abstract

The subject matter of my thesis is: “tasks of Commune Self-Governing Authorities within the scope of physical education and sport promotion as illustrated with the sports facilities located in the District of Targówek, in the Capital City of Warsaw". In the first chapter, I defined the concept of local self-government, presented its division into self-governing units, and described their paramount features. I identified the tasks and bodies comprising the commune, county, and voivodeship divisions. Then, I focused on ancillary commune units as well as on the characteristics of a city with county rights. In the second chapter, I explained how the Capital City of Warsaw is run and I gave an outline of its bodies and tasks. Following that, I focused on the City’s ancillary units, i.e. districts. I showed the process of district formation, attaching the most recent district list. Finally, I discussed the characteristics of the district bodies and moved on to their competences. In the third chapter, I focused on the essence of the sports facilities as well as special programmes run in Targówek. The next step was to discuss the history of the area now occupied by the District of Targówek, the current state-of-play of the District, as well as on the so-called "Green Lungs of Targówek". To conclude, I presented the sports and school facilities located in the District of Targówek.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Przemysław Michał Białorudzki (FASS) Przemysław Michał Białorudzki,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej i sportu na przykładzie obiektów sportowych w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Jednostki samorządu terytorialnego; samorząd gminny; Miasto Stołeczne Warszawa; Targówek; jednostka pomocnicza; dzielnica; zadania własne i zlecone; kultura fizyczna; sport; obiekty sportowe; przyszkolne obiekty sportowe; infrastruktura sportowa; zdrowy styl życia; rozwój aktywnego społeczeństwa.
Keywords in English
Commune Self-Governing Authorities; local government units; Capital City of Warsaw; physical education; sport promotion; sports facilities; tasks; ancillaty units; districts; school facilities; healthy lifestyle.
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy są „zadania samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej i sportu na przykładzie obiektów sportowych w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy”. W rozdziale pierwszym zdefiniowałem pojęcie samorządu terytorialnego, opisałem podział jednostek samorządu terytorialnego oraz ich najważniejsze cechy. Przedstawiłem zadania oraz organy gminy, powiatu i województwa. Następnie skupiłem się na jednostkach pomocniczych gminy oraz na charakterystyce miasta na prawach powiatu. W rozdziale drugim wyjaśniłem funkcjonowanie m.st. Warszawy oraz przybliżyłem organy i zadania Miasta. Potem skoncentrowałem się na jednostkach pomocniczych, którymi są dzielnice. Ukazałem proces tworzenia dzielnic, załączając aktualny ich podział. Na końcu scharakteryzowałem organy i zająłem się kompetencjami dzielnic. W rozdziale trzecim omówiłem istotę obiektów sportowych oraz specjalnych programów, realizowanych również na Targówku. Potem skupiłem uwagę na historii terenów Targówka, obecnym stanie dzielnicy oraz na „Zielonych płucach Targówka”. Kolejny krok to zaprezentowanie bazy sportowej oraz przyszkolnych obiektów sportowych w Dzielnicy Targówek.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka P.Białorudzki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13089

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT15f38c6e87914962b8e7e6bdde9c84e7/
URN
urn:pw-repo:WUT15f38c6e87914962b8e7e6bdde9c84e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page