Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of the hangar for F-16 military aircraft

Jakub Paweł Zarębski

Abstract

The subject of the thesis is a steel structural design of a hangar for F-16 military aircraft located in Łask. The project consists of: technical specification, static and strength calculations as well as structural and architectural drawings. The hangar of a rectangular plan and dimensions: 36,0m x 46,2m is 10,7m heigh measuring from the ground level. The foundation level of the reinforced concrete footing is 1,2m bgl. The water table is set beneath the foundation level. The transversal structures, span over a 36,0m width and set every 6,6m, make the load bearing structure. The main bearing structures and the gable-end-structure, with the hangar door, consist of girder trusses propped on restraint pillars. The hangar doors’ structure is attached to the bottom flange of the gable-end-girder. The trabeated consists of the spandrel beams propped on pillars pin-connected to the foundation set every 6,0m. The designed joints between girders or spandrel beams and pillars are pin-connected. Top flanges and spandrel beams make a support for a purlin span over a 6,6m width and set every 3,0m. To stiffen the whole structure transversally and longitudinally, bracing is applied. The roofing is made of 0,8mm trapezoidal profiled steel sheets with a 15cm layer of mineral wool. The walls are made of steel-faced sandwich panels with a 15cm core of mineral wool.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Paweł Zarębski (FCE) Jakub Paweł Zarębski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji hangaru dla samolotów wojskowych F-16
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4385
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hangar, stal, F-16, dźwigar, płatew, rygiel
Keywords in English
hangar, steel, F-16, girder truss, purlin, spandrel beam
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt stalowej konstrukcji hangaru dla samolotów wojskowych F-16 zlokalizowany w miejscowości Łask. Na projekt składają się: opis techniczny, obliczenia statyczne, wytrzymałościowe oraz rysunki konstrukcyjne i architektoniczne. Hangar o rzucie prostokątnym i wymiarach w osiach: 36,0m x 46,2m ma wysokość mierzoną od poziomu terenu równą 10,7m. Poziom posadowienia żelbetowych stóp fundamentowych: 1,2m p.p.t. Poziom zwierciadła wód gruntowych ustalony jest poniżej poziomu posadowienia. Konstrukcję nośną obiektu stanowią układy poprzeczne w rozstawie 6,6m i o rozpiętości 36,0m. Główny układ nośny oraz układ skrajny z bramą złożone są z dźwigarów kratowych opartych na sztywno połączonych z fundamentem słupach. Konstrukcja bramy przymocowana jest do pasa dolnego skrajnego dźwigara kratowego. Skrajny układ słupowo-ryglowy składa się z rygli opartych na słupach o podstawie przegubowej i rozstawie 6,0m. Przyjęto przegubowe połączenie dźwigarów i rygli ze słupami. Pasy górne dźwigarów oraz rygle stanowią podparcie dla płatwi o rozpiętości 6,6m i rozstawie 3,0m. W celu usztywnienia całej konstrukcji w kierunkach podłużnym i poprzecznym zastosowano stężenia połaciowe, ścienne oraz międzywiązarowe. Założono pokrycie dachu blachą trapezową gr. 0,8mm z warstwą wełny mineralnej gr. 15cm oraz obudowę ścian z płyt warstwowych gr. 15cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
File
  • File: 1
    praca inż -Zarębski Jakub- 252006.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9615

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT15c7d044dc4341a59ce610f492d84642/
URN
urn:pw-repo:WUT15c7d044dc4341a59ce610f492d84642

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page