Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

OMBUDSMAN IN THE SYSTEM OF AUTHORITIES AND INSTITUTIONS’ OF CONTROL AND PROTECTION OF RIGHTS

Weronika Porucznik

Abstract

The aim of graduate work titled ‘Ombudsman in the system of authorities and institutions’ of control and protection of rights’ was to set and rank Ombudsman’s stature. I excluded institutions which are ranked in traditional separation of powers: legislative, executive and judicial. This graduate work consist of 3 chapters in which the issues relating the origin of Ombudsman institution, analysis of the acitvities and functions fulfilled by the Ombudsman and cooperation between Ombudsman and international and overseas authorities are discussed. The graduate work also provides information about institutions and organizations that promote protection of human rights and freedoms, international organizations’ activity and additionally refers to the institution of the European Ombudsman.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Weronika Porucznik (FASS) Weronika Porucznik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ombudsman w systemie organów i instytucji kontroli i ochrony prawa
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Barbara Krupa (FASS/DALPP) Barbara Krupa,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, OMBUDSMAN, ORGAN PAŃSTWA, INSTYTUCJA PAŃSTWOWA, URZĄD, PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI
Keywords in English
OMBUDSMAN, STATE AUTHORITY, STATE INSTITUTION, OFFICE, CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS, PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOMS
Abstract in Polish
Celem pracy pt. „Ombudsman w systemie organów i instytucji kontroli i ochrony prawa” była kwestia umiejscowienia i nadania rangi urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich poza instytucjami zaliczającymi się do klasycznego podziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Praca składa się z trzech rozdziałów, w których omówione zostały kolejno zagadnienia dotyczące genezy instytucji Ombudsmana, zawarta została analiza działalności i funkcji pełnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przybliżona aktywna współpraca Ombudsmana z zagranicznymi i międzynarodowymi organami. Praca uwzględnia również inne instytucje i organizacje działające na rzecz ochrony praw i wolności człowieka, międzynarodową działalność organizacji, a także odnosi się do instytucji Rzecznika Praw Obywateli Unii Europejskiej.
File
  • File: 1
    p. Porucznik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13353

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT15aaa3fa33d94ed883f39f84d80c3330/
URN
urn:pw-repo:WUT15aaa3fa33d94ed883f39f84d80c3330

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page