Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of ventilation and air-conditioning in the swimming pool hall

Jakub Lechowski

Abstract

The subject of this diploma thesis is a ventilation and air-conditioning project of the swimming pool hall. The project was designed for a building in Pruszków (II climate zone – summer, III zone – winter). Based on literature analysis, the design method of the supply-exhaust installation was chosen to ensure thermal comfort for the pool users in accordance with the applicable standards. Calculations of the heat load of the hall for summer and winter, as well as humidity load were made, on the result of which the required supply air flow was determined. The supply air prepared beforehand in the AHU is delivered to the hall using the Systemair swimming pool floor slot diffusers. The extract air is removed from the hall through Lindab exhaust grilles mounted under the ceiling. In the swimming pool basement the supply and exhaust air ducts were distributed. Also the Menerga Air Handling Unit with heat recovery and recirculation used for proper supply air preparation is located there. The theoretical part describes issues related to the requirements set for swimming pool halls, recommended parameters for indoor air and water temperature. In the drawing part, drawings of plan view and cross-section of swimming pool hall and basement are shown. The annexes contain tables with calculation results, catalog sheets of selected products and i-x charts on which air preparation processes are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Lechowski (FEE) Jakub Lechowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt wentylacji i klimatyzacji hali basenu
Supervisor
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Instalacja klimatyzacji, hala basenowa, szyny nawiewne podłogowe, centrala wentylacyjna, zyski wilgoci, odzysk ciepła, osuszanie powietrza
Keywords in English
air-conditioning installation, swimming pool hall, floor slot diffusers, air handling unit, moisture gains, heat recovery, air dehumidifying
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest projekt wentylacji i klimatyzacji hali basenu. Projekt ten został wykonany dla budynku w Pruszkowie (II strefa klimatyczna - lato, III strefa – zima). W oparciu o analizę literaturową wybrano metodę projektową instalacji nawiewno-wywiewnej mającej zapewnić komfort cieplny użytkownikom basenu zgodnie z obowiązującymi normami. Dokonano obliczeń obciążenia cieplnego hali dla lata i zimy oraz obciążenia wilgotnościowego, na podstawie którego określono wymagany strumień nawiewanego powietrza. Nawiew uprzednio przygotowanego w centrali powietrza do hali realizowany jest za pomocą podłogowych szyn nawiewnych firmy Systemair. Powietrze z hali usuwane jest przez kratki wywiewne firmy Lindab zamontowane pod sufitem. W podbaseniu zostały rozprowadzone przewody instalacji nawiewnej oraz wywiewnej. Znajduje się tam także centrala wentylacyjna firmy Menerga z odzyskiem ciepła i recyrkulacją wykorzystywana do odpowiedniej obróbki powietrza dostarczanego do hali basenu. W części teoretycznej opisano zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi halom basenowym, zalecane parametry powietrza wewnętrznego oraz temperatury wody. W części rysunkowej przedstawiono rysunki rzutów i przekrojów hali basenu i podbasenia. W załącznikach zamieszczono tabele z wynikami obliczeń, karty katalogowe dobranych produktów oraz wykresy i-x, na których przedstawiono procesy obróbki powietrza.
File
  • File: 1
    Jakub_Lechowski_opis_techniczny.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34169

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT156af2fa31ec44e69dc0b63809daaee5/
URN
urn:pw-repo:WUT156af2fa31ec44e69dc0b63809daaee5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page