Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Acetic acid effect on antimicrobial properties of plasma modified films

Barbara Aleksandra Bujno

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Aleksandra Bujno (FC) Barbara Aleksandra Bujno,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Wpływ kwasu octowego na właściwości przeciwdrobnoustrojowe folii plazmowo modyfikowanych
Supervisor
Zenobia Rżanek-Boroch (FC/CChT) Zenobia Rżanek-Boroch,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Chemical Technology (FC/CChT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zenobia Rżanek-Boroch (FC/CChT) Zenobia Rżanek-Boroch,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC) Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
plazma, modyfikacja powierzchni, kwas octowy, folia biodegradowalna, IBPE, właściwości przeciwdrobnoustrojowe
Keywords in English
plasma, surface modification, acetic acid, biodegradable film, IBPE, antimicrobial properties
File
  • File: 1
    Barbara Bujno praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12153

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1566c215dde14478b0be59b44df90f13/
URN
urn:pw-repo:WUT1566c215dde14478b0be59b44df90f13

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page