Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simple impedance tomograph model with a single measuring track

Marta Zackiewicz

Abstract

This engineering thesis presents a new capacitance measurement circuit, in which an AC-based method is realized. The first part of this thesis describes the theoretical basis of small capacitance measurement methods. The second chapter describes the construction scheme of capacitance tomograph ET3. The third part presents detailed description of measuring circuit and electronic devices used for the construction of the measuring circuit. The last part shows the results of the measurements carried out using designed measuring circuit.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Zackiewicz (FEIT) Marta Zackiewicz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Prosty tomograf impedancyjny z jednym torem pomiarowym
Supervisor
Tomasz Olszewski (FEIT/IRMT) Tomasz Olszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Olszewski (FEIT/IRMT) Tomasz Olszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ryszard Michnowski (FEIT/IRMT) Ryszard Michnowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
tomografia impedancyjna
Abstract in Polish
W poniższej pracy inżynierskiej przedstawiono zaprojektowany układ do pomiaru małych pojemności, w którym zrealizowano metodę AC. Pierwszą częścią pracy jest wstęp teoretyczny. Opisano w nim metody pomiarowe stosowane w tomografii pojemnościowej. Druga część pracy to opis tomografu pojemnościowego ET3, który posłużył jako porównanie ze skonstruowanym układem. W trzeciej części pracy opisany został skonstruowany układ pomiarowy mierzący małe pojemności oraz urządzenia, z których układ ten został zbudowany. Czwartą część stanowią wyniki pomiarów zbudowanego układu pomiarowego. Badania zostały wykonane w celu sprawdzenia właściwości układu oraz porównania ich z właściwościami tomografu ET3.
File
  • File: 1
    Marta Zackiewicz PRACA INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9779

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1534b3d5000142aa9ce73161fede1796/
URN
urn:pw-repo:WUT1534b3d5000142aa9ce73161fede1796

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page