Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of selected elements of the reinforced-concrete structure of block of flats located in Ząbki

Kinga Włodarska

Abstract

The subject of the bachelor diploma thesis is the design of selected elements of the reinforced concrete structure of block of flats. The designed multi-family residential building was designed as a monolithic, flat slab-and-column system. The thesis consists of a descriptive, calculation and drawing parts. The descriptive part of the diploma thesis contains general characteristics of the reinforced concrete structures in relation to the designed building, the technical description and the scope of safety and environmental protection. The calculation part contains dimensioning of the RC slab of the first floor, selected columns, foundation pad, and stair slab spanning longitudinally. In the drawing part, there are technical drawings of designed elements and architectural drawings. Autodesk AutoCad 2018 software was used to prepare the structural drawings. In the course of the engineering thesis preparation, computer software supporting the structural calculations Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 was used. The structural elements were designed in accordance with the current codes and design criteria.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Włodarska (FCE) Kinga Włodarska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej budynku wielorodzinnego z lokalizacją w Ząbkach
Supervisor
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
88+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5365
Reviewers
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa; konstrukcja płytowo-słupowa, płyta żelbetowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, płytowe schody żelbetowe
Keywords in English
reinforced concrete structure; flat slab-and-column structure, reinforced concrete slab, reinforced concrete column, foundation pad, stair slab spanning longitudinally
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest zaprojektowanie wybranych elementów konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek mieszkalny został zaprojektowany w konstrukcji monolitycznej o ustroju płytowo-słupowym. Praca składa się z części opisowej, obliczeniowej oraz rysunkowej. Część opisowa pracy dyplomowej, zawiera ogólną charakterystykę konstrukcji żelbetowych w odniesieniu do projektowanego budynku, opisu technicznego i zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W części obliczeniowej wykonano obliczenia dla płyty stropowej parteru, wybranych słupów, stopy fundamentowej oraz schodów płytowych obliczenia. Elementy zostały zaprojektowane według aktualnie obowiązujących przepisów. W części rysunkowej znajdują się rysunki zbrojenia projektowanych elementów oraz rysunki architektoniczne. Rysunki wykonano w programie Autodesk AutoCad 2018. Do wykonania pracy dyplomowej, wykorzystano narzędzie wspomagające obliczenia oprogramowanie komputerowe – Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018. Elementy zostały zaprojektowane według aktualnie obowiązujących przepisów.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Kinga_Włodarska_272375.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30965

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14f0d2152f5e44d2a98d82deba13c20f/
URN
urn:pw-repo:WUT14f0d2152f5e44d2a98d82deba13c20f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page