Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project to replace the central heating installation in a historic building after a partial thermo-modernization

Marta Sulich

Abstract

The subject of this engineering work is a project to replace the central heating system of the building's historic multi-family residential, located in the town of Elk. The scope of work includes a discussion of the theoretical issue related to the thermal modernization of the historic building and the design in the scope of which the calculation of the heat demand of the building, the selection of radiators, fittings, pipes and hydraulic regulation of the central heating system are made. When executing the project used calculation programs PURMO heat & energy 6.7 Basic and Basic 4.1 IMI CO. To the project to make drawings of designed conductors, heaters and valves, are plotted dimensions, sizes and types of the individual elements. The project was made based on current regulations and standards.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Sulich (FEE) Marta Sulich,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku zabytkowym po częściowej termomodernizacji
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
centralne ogrzewanie, projekt, termomodernizacja, rysunki, PURMO OZC, IMI CO, praca inżynierska, budynek zabytkowy, grzejniki, armatura, zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku, przewody, regulacja hydrauliczna, programy obliczeniowe, rysunki, wymiary, średnice, rodzaje, przepisy, normy
Keywords in English
central heating, project, thermo-modernization, drawings, PURMO OZC, IMI CO, engineering work, historic building, radiators, fittings, heat demand of the building, pipes, hydraulic regulation, calculation programs, drawings, dimensions, sizes, types, regulations, standards
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania budynku zabytkowego mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Ełk. Zakres pracy obejmuje omówienie zagadnienia teoretycznego związanego z termomodernizacją budynku zabytkowego oraz wykonanie projektu w zakres, którego wchodzi obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku, dobór grzejników, armatury, przewodów oraz regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania. Przy wykonywaniu projektu wykorzystano programy obliczeniowe PURMO OZC 6.7 Basic oraz IMI CO 4.1 Basic. Do projektu wykonano rysunki z zaprojektowanymi przewodami, grzejnikami i armaturą, naniesione zostały wymiary, średnice oraz rodzaje poszczególnych elementów. Projekt został wykonany w oparciu o aktualne przepisy i normy.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa-_Marta_Sulich_271577.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35478

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14e35b505a0d43e2af6ae428d873b4ee/
URN
urn:pw-repo:WUT14e35b505a0d43e2af6ae428d873b4ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page