Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Modelowanie wymiany masy w układach dyspersyjnych

Maja Bróg

Abstract

Mass transfer is a common phenomenon, which occurs in many processes in nature and industry. Intensity of mass transfer has a significant impact on the efficiency of many technologies. Because of the fact, that mass transfer takes place on the interface, it is important to use dispersed systems with large enough interfacial area. In these systems, mass transfer depends on properties of both contacting phases as well as on the structure of the flow. That is why it is important to evaluate an influence of the process parameters and properties of the system on this phenomenon. In the liquid-liquid dispersed systems, deformation of the drop surface by the action of hydrodynamic stresses is significant and affects the mass transport. In this work, based on the literature review, there are presented factors which cause changes in the shape of drops, which affect the drop movements and mass transfer between the contacting phases. Calculations performed in this work illustrate effects of selected parameters and the drop shape on the rate of mass transfer.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maja Bróg (WIChiP) Maja Bróg Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Modelowanie wymiany masy w układach dyspersyjnych
Promotor
Jerzy Robert Bałdyga (WIChiP/ZIDRCh) Jerzy Robert Bałdyga Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Magdalena Jasińska (WIChiP/ZIDRCh) Magdalena Jasińska Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
42
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2462
Recenzenci
Magdalena Jasińska (WIChiP/ZIDRCh) Magdalena Jasińska Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Artur Poświata (WIChiP/ZPR) Artur Poświata Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
wymiana masy, układy dyspersyjne, krople
Słowa kluczowe w języku angielskim
mass transfer, dispersed systems, drops
Streszczenie w języku polskim
Wymiana masy jest zjawiskiem powszechnym, spotykanym w wielu procesach spotykanych w naturze i przemyśle. Intensywność wymiany masy ma znaczący wpływ na wydajność wielu technologii przemysłowych. Z uwagi na fakt, iż zjawisko to zachodzi na po-wierzchni międzyfazowej, istotnym jest dążenie do jej rozwinięcia poprzez zastosowanie układów dyspersyjnych. W układach tych, wymiana masy zależy zarówno od właściwości obu kontaktujących się faz jak i od struktury przepływu. Dlatego też ważne jest aby określić wpływ parametrów procesowych i własności układu na to zjawisko. W układach dyspersyjnych ciecz-ciecz, ważnym zjawiskiem wpływającym na transport masy jest deformacja powierzchni kropli pod wpływem naprężeń. W niniejszej pracy na podstawie przeglądu literatury przedstawiono czynniki powodujące zmiany kształtu kropli oraz wynikający z tego wpływ na ruch kropli i transport masy po-między kontaktującymi się fazami. Wykonano obliczenia ilustrujące wpływ wybranych parametrów oraz kształtu kropli na szybkość wymiany masy.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Maja Bróg Praca Inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8922

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14dae0aa525c4cf584cdbfa287a49874/
URN
urn:pw-repo:WUT14dae0aa525c4cf584cdbfa287a49874

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony