Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modelling of mass transfer in dispersed systems

Maja Bróg

Abstract

Mass transfer is a common phenomenon, which occurs in many processes in nature and industry. Intensity of mass transfer has a significant impact on the efficiency of many technologies. Because of the fact, that mass transfer takes place on the interface, it is important to use dispersed systems with large enough interfacial area. In these systems, mass transfer depends on properties of both contacting phases as well as on the structure of the flow. That is why it is important to evaluate an influence of the process parameters and properties of the system on this phenomenon. In the liquid-liquid dispersed systems, deformation of the drop surface by the action of hydrodynamic stresses is significant and affects the mass transport. In this work, based on the literature review, there are presented factors which cause changes in the shape of drops, which affect the drop movements and mass transfer between the contacting phases. Calculations performed in this work illustrate effects of selected parameters and the drop shape on the rate of mass transfer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maja Bróg (FCPE) Maja Bróg,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Modelowanie wymiany masy w układach dyspersyjnych
Supervisor
Jerzy Robert Bałdyga (FCPE/DCRED) Jerzy Robert Bałdyga,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Magdalena Jasińska (FCPE/DCRED) Magdalena Jasińska,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
42
Internal identifier
DICHP-2462
Reviewers
Magdalena Jasińska (FCPE/DCRED) Magdalena Jasińska,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
wymiana masy, układy dyspersyjne, krople
Keywords in English
mass transfer, dispersed systems, drops
Abstract in Polish
Wymiana masy jest zjawiskiem powszechnym, spotykanym w wielu procesach spotykanych w naturze i przemyśle. Intensywność wymiany masy ma znaczący wpływ na wydajność wielu technologii przemysłowych. Z uwagi na fakt, iż zjawisko to zachodzi na po-wierzchni międzyfazowej, istotnym jest dążenie do jej rozwinięcia poprzez zastosowanie układów dyspersyjnych. W układach tych, wymiana masy zależy zarówno od właściwości obu kontaktujących się faz jak i od struktury przepływu. Dlatego też ważne jest aby określić wpływ parametrów procesowych i własności układu na to zjawisko. W układach dyspersyjnych ciecz-ciecz, ważnym zjawiskiem wpływającym na transport masy jest deformacja powierzchni kropli pod wpływem naprężeń. W niniejszej pracy na podstawie przeglądu literatury przedstawiono czynniki powodujące zmiany kształtu kropli oraz wynikający z tego wpływ na ruch kropli i transport masy po-między kontaktującymi się fazami. Wykonano obliczenia ilustrujące wpływ wybranych parametrów oraz kształtu kropli na szybkość wymiany masy.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 8922

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14dae0aa525c4cf584cdbfa287a49874/
  URN
  urn:pw-repo:WUT14dae0aa525c4cf584cdbfa287a49874

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard