Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Benchamarking Management System

Martyna Kania

Abstract

This thesis presents the internationalisation benchmarking management system. In the introduction, the motivations are explained. The next part describes the requirements of the application, use cases and used technologies. In the last part development possibilities are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Kania (FEIT/ICS) Martyna Kania,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zarządzania wskaźnikami wydajności
Supervisor
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
12/19 (2605)
Reviewers
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Dariusz Turlej (FEIT/ICS) Dariusz Turlej,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Wskaźniki wydajności, Umiędzynarodowienie, Aplikacja internetowa
Keywords in English
Benchmark management, Internationalization, Web application
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został przedstawiony system zarządzania wskaźnikami wydajności w szczególności mierzącymi poziom umiędzynarodowienia uczelni. Część wstępną pracy poświęcono na opis motywacji stojących za powstaniem nowego oprogramowania, następnie określono wymagania aplikacji, przykład użycia i wykorzystane technologie. Część końcową przeznaczono na podsumowanie oraz zarysowanie możliwych kierunków rozwoju systemu.
File
  • File: 1
    SystemZarzadzaniaWskaznikamiWydajnosci.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32087

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14d00f32b85041dba0bef5a0cf07ebf2/
URN
urn:pw-repo:WUT14d00f32b85041dba0bef5a0cf07ebf2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page