Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

LAPIDARIUM BY THE VISTULA RIVER IN WARSAW - exhibition space for treasures from the botton of the Vistula

Daria Żabińska

Abstract

Lapidarium is a place to store and present various specimens of natural stones and fragments of architectural elements. The project assumes creation of exposure area for “treasures” from the bottom of Vistula river and also places to promote Warsaw. The building is located on the left bank of the river, in the vicinity of the Warsaw Citadel, and it is ending the boulevard. The building also creates a buffer zone between the boulevard and the wild beach which is located north of the lapidary. The location of the project is a place where the bulk of the historical finds has been found. The building object’s form refers to the nature of the excavated finds. Seemingly insignificant elements creates a whole after being assembled, that is why the designed lapidary has been divided into two separated spaces. Module 1, the exhibition part with dining function is strictly connected with the boulevard. Module 2 contains a hangar space with recreational function which is floating on pontoons. The building is designed for a year-round use, but it is also mobile. During the summer it draws aside releasing the boulevard and forming a small square; in winter it closes and creates the boulevard boundary. An important aspect of the project is its function – a hangar with springboards as a place to promote the city. In the floating part of the building there is a possibility to display media projections. The construction of the building and its architecture give the impression that the floating hangar fades on a background of water. Moreover, the sense of lightness is intensify thanks to the Module 2 roof and the boulevard’s space made of ETFE foil. The great part of Module 1 is situated underground and it is gradually emerging on the boulevard. Covered with a green roof building is a part of the park, in which it is located.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Żabińska (FA) Daria Żabińska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
WIŚLANE LAPIDARIUM W WARSZAWIE - przestrzeń ekspozycyjna dla "skarbów" z dna Wisły
Supervisor
Radosław Achramowicz (FA) Radosław Achramowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001414/L
Reviewers
Ryszard Rogala (FA) Ryszard Rogala,, Faculty of Architecture (FA) Radosław Achramowicz (FA) Radosław Achramowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
lapidarium, rzeka, skarb, Wisła, pływak, hangar, trampolina, dynamo
Keywords in English
lapidarium, river, treasure, Vistula, air shed, trampoline, dynamo
Abstract in Polish
Lapidarium jest to miejsce przechowywania i prezentowania okazów kamieni naturalnych i fragmentów elementów architektonicznych. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni ekspozycji dla „skarbów z dna Wisły” oraz miejsca promocji miasta stołecznego Warszawa. Budynek znajduje się na lewym brzegu rzeki, w sąsiedztwie Cytadeli Warszawskiej i stanowi zamknięcie bulwaru. Obiekt stanowi strefę buforową pomiędzy bulwarem, a znajdującą się na północ od lapidarium dziką plażą. Lokalizacja projektowanego założenia nawiązuje do miejsca wyłowienia historycznych znalezisk, które w przeważającej części odbywało się przy Cytadeli. Forma obiektu nawiązuje do charakteru wydobytych znalezisk. Z pozoru niewiele znaczące elementy, po złożeniu stanowią całość, stąd projektowane lapidarium podzielone zostało na dwie odrębne przestrzenie. Moduł 1, część poświęcona ekspozycji z funkcją kawiarnianą jest stałą zabudową ściśle związaną z bulwarem. Moduł 2 to przestrzeń hangaru z funkcją rekreacyjną pływająca na pływakach. Obiekt jest całoroczny, ale i mobilny. Latem rozsuwa się uwalniając bulwar i tworząc niewielki placyk, zimą zamyka się i stanowi granicę bulwaru. Ważnym aspektem projektu jest funkcja towarzysząca lapidarium – hangar trampolin jako miejsce promocji miasta. W pływającej na bojkach części istnieje możliwość wyświetlania projekcji multimedialnych. Konstrukcja obiektu oraz architektura sprawiają wrażenie, że pływający hangar zanika na tle wody. Dodatkowo poczucie lekkości potęguje zadaszenie modułu drugiego oraz przestrzeni bulwaru wykonane z folii ETFE. Moduł pierwszy w znacznej części znajduje się pod ziemią stopniowo wyłaniając się na bulwar. Pokryty zielonym dachem stanowi część parku, w którym się znajduje.
File
  • File: 1
    daria zabinska praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11508

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14a15315553b457f938472ba996a2a06/
URN
urn:pw-repo:WUT14a15315553b457f938472ba996a2a06

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page